Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

Документи:

НП „Млади учени и постдокторанти-2“

Условия за кандидатстване 

Критерии за оценка на кандидатите

Документите за кандидатстване в програмата се подават в Деловодството на Института за исторически изследвания (ет. 2, ст. 201) или в служба „Човешки ресурси“ (ет. 3, ст. 319) на адрес: 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.