Научен състав

проф. д. и. н. Иван БИЛЯРСКИ
проф. д. и. н. Манчо ВЕКОВ
проф. д. и. н. Илия ИЛИЕВ
проф. д. и. н. Димитър ЛУДЖЕВ
проф. д. и. н. Тамара СТОИЛОВА
проф. д. и. н. Валери СТОЯНОВ
проф. д. и. н. Илия ТОДЕВ
проф. д-р Йорданка ГЕШЕВА
проф. д-р Илияна МАРЧЕВА-АТАНАСОВА
доц. д. и. н. Пенка ПЕЙКОВСКА
доц. д. и. н. Петър СТОЯНОВИЧ
доц. д-р Виолина АТАНАСОВА
доц. д-р Пламен БОЖИНОВ
доц. д-р Даниел ВАЧКОВ
доц. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ
доц. д-р Петя ДИМИТРОВА
доц. д-р Владимир ЗЛАТАРСКИ
доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
доц. д-р Румен КАРАГАНЕВ
доц. д-р Антоанета КИРИЛОВА
доц. д-р Мария КОЛЕВА
доц. д-р Румяна КОНЕВА
доц. д-р Мариана МАЛИНОВА–ТИЕН
доц. д-р Сашка МИЛАНОВА
доц. д-р Христо МИЛКОВ
доц. д-р Димитър МИТЕВ
доц. д-р Благовест НЯГУЛОВ
доц. д-р Румяна ПЬРВАНОВА
доц. д-р Стефка ПЬРВЕВА
доц. д-р Росица СТОЯНОВА
доц. д-р Олга ТОДОРОВА
доц. д-р Надя ФИЛИПОВА
доц. д-р Румяна ЧУКОВА
гл. ас. д-р Владимир АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Войн БОЖИНОВ
гл. ас. д-р Доротея ВАЛЕНТИНОВА
гл. ас. д-р Даниела ВИЧКОВА-НУШЕВА
гл. ас. д-р Георги ГЕНОВ
гл. ас. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
гл. ас. д-р Ирина ГРИГОРОВА
гл. ас. д-р Слави СЛАВОВ
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Детелина ДИНЕВА
гл. ас. д-р Кръстьо ЙОРДАНОВ
гл. ас. д-р Елена КОСТОВА
гл. ас. д-р Мария ЛЕВКОВА–МУЧИНОВА
гл. ас. д-р Росица ЛЕЛЬОВА
гл. ас. д-р Инна МАНАСИЕВА
гл. ас. д-р Володя МИЛАЧКОВ
гл. ас. д-р Кирил НЕНОВ
гл. ас. д-р Румян СЕЧКОВ
гл. ас. д-р Любомила СОЛЕНКОВА
гл. ас. д-р Станислава СТОЙЧЕВА
гл. ас. д-р Ваня СТОЯНОВА
гл. ас. д-р Алека СТРЕЗОВА
гл. ас. д-р Весела ТРАЙКОВА
гл. ас. д-р Димитър ХРИСТОВ
ас. д-р Чавдар ВЕТОВ
ас. д-р Франческо ДАЛ АЛЬO
ас. д-р Константин ГОЛЕВ
ас. д-р Таня-Йоана МИНКОВА
ас. д-р Ивайло НАЙДЕНОВ
ас. д-р Сия НИКИФОРОВА
ас. д-р Страхил ПАНАЙОТОВ
ас. д-р Виктор РОГОЗЕНСКИ
ас. д-р Симона САМУИЛОВА
Дивна ГОЦЕВА
Николай ПОППЕТРОВ