Научен състав

проф. д. и. н. Иван БИЛЯРСКИ
проф. д. и. н. Манчо ВЕКОВ
проф. д. и. н. Илия ИЛИЕВ
проф. д. и. н. Димитър ЛУДЖЕВ
проф. д. и. н. Тамара СТОИЛОВА
проф. д. и. н. Валери СТОЯНОВ
проф. д. и. н. Илия ТОДЕВ
проф. д-р Йорданка ГЕШЕВА
проф. д-р Илияна МАРЧЕВА-АТАНАСОВА
доц. д. и. н. Пенка ПЕЙКОВСКА
доц. д. и. н. Петър СТОЯНОВИЧ
доц. д-р Виолина АТАНАСОВА
доц. д-р Пламен БОЖИНОВ
доц. д-р Даниел ВАЧКОВ
доц. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ
доц. д-р Петя ДИМИТРОВА
доц. д-р Владимир ЗЛАТАРСКИ
доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
доц. д-р Румен КАРАГАНЕВ
доц. д-р Антоанета КИРИЛОВА
доц. д-р Мария КОЛЕВА
доц. д-р Румяна КОНЕВА
доц. д-р Христо МИЛКОВ
доц. д-р Благовест НЯГУЛОВ
доц. д-р Румяна ПЬРВАНОВА
доц. д-р Стефка ПЬРВЕВА
доц. д-р Росица СТОЯНОВА
доц. д-р Олга ТОДОРОВА
доц. д-р Надя ФИЛИПОВА
доц. д-р Румяна ЧУКОВА
гл. ас. д-р Владимир АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Войн БОЖИНОВ
гл. ас. д-р Доротея ВАЛЕНТИНОВА
гл. ас. д-р Даниела ВИЧКОВА-НУШЕВА
гл. ас. д-р Георги ГЕНОВ
гл. ас. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
гл. ас. д-р Ирина ГРИГОРОВА
гл. ас. д-р Слави СЛАВОВ
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Детелина ДИНЕВА
гл. ас. д-р Кръстьо ЙОРДАНОВ
гл. ас. д-р Елена КОСТОВА
гл. ас. д-р Мария ЛЕВКОВА–МУЧИНОВА
гл. ас. д-р Росица ЛЕЛЬОВА
гл. ас. д-р Инна МАНАСИЕВА
гл. ас. д-р Володя МИЛАЧКОВ
гл. ас. д-р Кирил НЕНОВ
гл. ас. д-р Деница ПЕТРОВА
гл. ас. д-р Симона САМУИЛОВА
гл. ас. д-р Станислава СТОЙЧЕВА
гл. ас. д-р Ваня СТОЯНОВА
гл. ас. д-р Алека СТРЕЗОВА
гл. ас. д-р Димитър ХРИСТОВ
ас. д-р Теодор БОРИСОВ
ас. д-р Чавдар ВЕТОВ
ас. д-р Франческо ДАЛ АЛЬO
ас. д-р Константин ГОЛЕВ
ас. д-р Таня-Йоана МИНКОВА
ас. д-р Ивайло НАЙДЕНОВ
ас. д-р Сия НИКИФОРОВА
ас. д-р Страхил ПАНАЙОТОВ
ас. д-р Виктор РОГОЗЕНСКИ
ас. д-р Ирина ЯКИМОВА
спец. Боряна АНТОНОВА-ГОЛЕВА
спец. Катина ЙОНЕВА
Дивна ГОЦЕВА
Николай ПОППЕТРОВ