Научен състав

проф. д. и. н. Иван БИЛЯРСКИ
проф. д. и. н. Манчо ВЕКОВ
проф. д. и. н. Илия ИЛИЕВ
проф. д. и. н. Пенка ПЕЙКОВСКА
проф. д. и. н. Петър СТОЯНОВИЧ
проф. д-р Даниел ВАЧКОВ
проф. д-р Йорданка ГЕШЕВА
проф. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
проф. д-р Илияна МАРЧЕВА-АТАНАСОВА
проф. д-р Стефка ПЪРВЕВА
проф. д-р Росица СТОЯНОВА
доц. д-р Виолина АТАНАСОВА
доц. д-р Пламен БОЖИНОВ
доц. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
доц. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ
доц. д-р Пенка ДАНОВА
доц. д-р Петя ДИМИТРОВА
доц. д-р Владимир ЗЛАТАРСКИ
доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
доц. д-р Румен КАРАГАНЕВ
доц. д-р Антоанета КИРИЛОВА
доц. д-р Румяна КОНЕВА
доц. д-р Елена КОСТОВА
доц. д-р Росица ЛЕЛЬОВА
доц. д-р Христо МИЛКОВ
доц. д-р Благовест НЯГУЛОВ
доц. д-р Румяна ПЪРВАНОВА
доц. д-р Слави СЛАВОВ
доц. д-р Надя ФИЛИПОВА
доц. д-р Румяна ЧУКОВА
гл. ас. д-р Владимир АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Войн БОЖИНОВ
гл. ас. д-р Доротея ВАЛЕНТИНОВА
гл. ас. д-р Чавдар ВЕТОВ
гл. ас. д-р Даниела ВИЧКОВА-НУШЕВА
гл. ас. д-р Константин ГОЛЕВ
гл. ас. д-р Ирина ГРИГОРОВА
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Детелина ДИНЕВА
гл. ас. д-р Джени ИВАНОВА
гл. ас. д-р Кръстьо ЙОРДАНОВ
гл. ас. д-р Мария ЛЕВКОВА–МУЧИНОВА
гл. ас. д-р Инна МАНАСИЕВА
гл. ас. д-р Володя МИЛАЧКОВ
гл. ас. д-р Ивайло НАЙДЕНОВ
гл. ас. д-р Кирил НЕНОВ
гл. ас. д-р Страхил ПАНАЙОТОВ
гл. ас. д-р Деница ПЕТРОВА
гл. ас. д-р Симона САМУИЛОВА
гл. ас. д-р Станислава СТОЙЧЕВА
гл. ас. д-р Ваня СТОЯНОВА
гл. ас. д-р Алека СТРЕЗОВА
гл. ас. д-р Димитър ХРИСТОВ
гл. ас. д-р Надежда ЯНКОВСКА
ас. д-р Теодор БОРИСОВ
ас. д-р Франческо ДАЛ АЛЬO
ас. д-р Александър ЗЛАТАНОВ
ас. д-р Катина ЙОНЕВА
ас. д-р Мирена МИТОВА
ас. д-р Сия НИКИФОРОВА
ас. д-р Виктор РОГОЗЕНСКИ
ас. д-р Ирина ЯКИМОВА
спец. Боряна АНТОНОВА-ГОЛЕВА
Дивна ГОЦЕВА
Николай ПОППЕТРОВ