Научен състав

проф. д. и. н. Иван БИЛЯРСКИ
проф. д. и. н. Манчо ВЕКОВ
проф. д. и. н. Илия ИЛИЕВ
проф. д. и. н. Пенка ПЕЙКОВСКА
проф. д-р Даниел ВАЧКОВ
проф. д-р Йорданка ГЕШЕВА
проф. д-р Илияна МАРЧЕВА-АТАНАСОВА
проф. д-р Росица СТОЯНОВА
доц. д. и. н. Петър СТОЯНОВИЧ
доц. д-р Виолина АТАНАСОВА
доц. д-р Пламен БОЖИНОВ
доц. д-р Сашка ГЕОРГИЕВА
доц. д-р Теодоричка ГОТОВСКА–ХЕНЦЕ
доц. д-р Александър ГРЕБЕНАРОВ
доц. д-р Пенка ДАНОВА
доц. д-р Петя ДИМИТРОВА
доц. д-р Владимир ЗЛАТАРСКИ
доц. д-р Евгений КАНДИЛАРОВ
доц. д-р Румен КАРАГАНЕВ
доц. д-р Антоанета КИРИЛОВА
доц. д-р Румяна КОНЕВА
доц. д-р Елена КОСТОВА
доц. д-р Росица ЛЕЛЬОВА
доц. д-р Христо МИЛКОВ
доц. д-р Благовест НЯГУЛОВ
доц. д-р Румяна ПЬРВАНОВА
доц. д-р Стефка ПЬРВЕВА
доц. д-р Надя ФИЛИПОВА
доц. д-р Румяна ЧУКОВА
гл. ас. д-р Владимир АНГЕЛОВ
гл. ас. д-р Войн БОЖИНОВ
гл. ас. д-р Доротея ВАЛЕНТИНОВА
гл. ас. д-р Чавдар ВЕТОВ
гл. ас. д-р Даниела ВИЧКОВА-НУШЕВА
гл. ас. д-р Георги ГЕОРГИЕВ
гл. ас. д-р Константин ГОЛЕВ
гл. ас. д-р Ирина ГРИГОРОВА
гл. ас. д-р Слави СЛАВОВ
гл. ас. д-р Стефан ДИМИТРОВ
гл. ас. д-р Детелина ДИНЕВА
гл. ас. д-р Кръстьо ЙОРДАНОВ
гл. ас. д-р Мария ЛЕВКОВА–МУЧИНОВА
гл. ас. д-р Инна МАНАСИЕВА
гл. ас. д-р Володя МИЛАЧКОВ
гл. ас. д-р Ивайло НАЙДЕНОВ
гл. ас. д-р Кирил НЕНОВ
гл. ас. д-р Страхил ПАНАЙОТОВ
гл. ас. д-р Деница ПЕТРОВА
гл. ас. д-р Симона САМУИЛОВА
гл. ас. д-р Станислава СТОЙЧЕВА
гл. ас. д-р Ваня СТОЯНОВА
гл. ас. д-р Алека СТРЕЗОВА
гл. ас. д-р Димитър ХРИСТОВ
гл. ас. д-р Надежда ЯНКОВСКА
ас. д-р Теодор БОРИСОВ
ас. д-р Франческо ДАЛ АЛЬO
ас. д-р Александър ЗЛАТАНОВ
ас. д-р Катина ЙОНЕВА
ас. д-р Сия НИКИФОРОВА
ас. д-р Виктор РОГОЗЕНСКИ
ас. д-р Ирина ЯКИМОВА
спец. Боряна АНТОНОВА-ГОЛЕВА
Дивна ГОЦЕВА
Николай ПОППЕТРОВ