• Институт за исторически изследвания към БАН
  • Тъжна вест
    проф. д.и.н. ВИТКА ТОШКОВА (8.12.1939–29.11.2022) На 29.11.2022 г. ни напусна проф. Витка Тошкова – един от водещите специалисти по най-нова обща и българска история, учен-изследовател с широка ерудиция, със собствен стил, получил признание в страната и чужбина, дългогодишен член на колектива на Института по история към БАН и негов заместник-директор (1989–1993), на Научния съвет на института, както ...
  • Национална кръгла маса с международно участие „Българското културно-историческо наследство в Западните Балкани – актуални проблеми”
    На 30 ноември 2022 г. Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките организира Кръгла маса с международно участие „Българското културно-историческо наследство в Западните Балкани – актуални проблеми“. Събитието се проведе в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (зала 1 – подкуполно пространство на зона „Ларго“, пл. „Независимост“ № 1). Виж Програма на Кръглата маса.