Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ при Институтът за исторически изследвания – БАН организира

Л Е К Ц И Я

На проф. Георги Минчев на тема:
„Историографски митове около „Босненската църква““

Проф. Г. Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на литургиката, средновековната агиография и ересите. Ръководи няколко проекта за изучаване на апокрифите и дуалистичните ереси на Балканите.

Лекцията ще се състои в Заседателната зала на Института за исторически изследвания, бул. Шипченски проход № 52, бл.17, ет. 3 във вторник, 18 февруари 2020 г. от 16:00 часа.

Входът е свободен!