ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Архив - Дисертации

 

 Документация Дисертации Фотогалерия

     
 

 

Автореферат (на английски език) на дисертация
за присъждане на научната стeпен
д. и. н. на тема
Единиците за измерване в Европа преди въвеждането на Десетичната метрична система
(XVII-XX век). Теоретични и приложни аспекти
.“

(защитата предстои на 30.10.2014 г.)

 

Автореферат на дисертация за присъждане на научната стeпен д. и. н. на тема Куманология. Опит за историографско-рециптивистичен анализ на проучванията върху един изчезнал народ (защитена на 29.01.2004).

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача