Становище на историци относно политиката на България по еврейския въпрос в годините на Втората световна война

Политиката на България по еврейския въпрос в годините на Втората световна война Несъмнено геноцидът над еврейското население през Втората световна война е една от най-ужасяващите страници в съвременната история на човечеството. Напълно оправдано е изследването на тези страшни събития, известни с термина Холокост, да продължава да предизвиква интереса както на научните среди, така и на … Продължение

Семинар „Актуални проблеми на българската история и историография“

На 21 март 2023 г.,  вторник, Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Алека Стрезова на тема „Българските дипломати (1879–1918 г.)“ Лекцията се проведе в хибриден формат – в заседателната зала … Продължение

Кръгла маса „Изследванията по съвременна история на България – състояние и перспективи.“

На 8 март 2023 г. се проведе Кръгла маса по общоинститутския проект „Изследванията по съвременна история на България – състояние и перспективи.“ по случай 50 години секция „История на България след Втората световна война“ в Института за исторически изследвания – БАН“. В нея взеха участие членове на проекта от Института и от ИФ на СУ … Продължение

Изложба „150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет (1873 – 1933)“

На 16 февруари 2023 г. в Централната сграда на БАН бе  открита изложбата „150 години от гибелта на Васил Левски. Места на памет (1873 – 1933)“. Тя бе подготвена съвместно от Института за исторически изследвания и Централната библиотека на Българската академия на науките и е сред първите събития в Националната програма за отбелязване на годишнината. … Продължение

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“

Научна конференция „150 години безсмъртие: Васил Левски, революцията и бъдещият свят“ се проведе на 6 февруари 2023 г. в Заседателна зала № 1 в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“. Форума бе организиран от Института за исторически изследвания при Българската академия на науките и СУ „Св. Климент Охридски“. Конференцията целше да събере утвърдени учени и … Продължение

„Историческата наука в съвременния свят“ – тържествена конференция, посветена на 75-та годишнина от създаването на Института за исторически изследвания при БАН

На 16 декември 2022 г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките Институтът за исторически изследвания отбеляза 75-тата годишнина от своето създаване с конференция „Историческата наука в съвременния свят“. Тържественото събитие бе открито от директора на Института проф. Даниел Вачков, а във форума взеха участие редица млади учени от звеното, за да … Продължение

Тъжна вест

проф. д.и.н. ВИТКА ТОШКОВА (8.12.1939–29.11.2022) На 29.11.2022 г. ни напусна проф. Витка Тошкова – един от водещите специалисти по най-нова обща и българска история, учен-изследовател с широка ерудиция, със собствен стил, получил признание в страната и чужбина, дългогодишен член на колектива на Института по история към БАН и негов заместник-директор (1989–1993), на Научния съвет на … Продължение

Национална кръгла маса с международно участие „Българското културно-историческо наследство в Западните Балкани – актуални проблеми”

На 30 ноември 2022 г. Институтът за исторически изследвания при Българската академия на науките организира Кръгла маса с международно участие „Българското културно-историческо наследство в Западните Балкани – актуални проблеми“. Събитието се проведе в Античния културно-комуникационен комплекс „Сердика“ (зала 1 – подкуполно пространство на зона „Ларго“, пл. „Независимост“ № 1). Виж Програма на Кръглата маса.

Представяне на сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров

Сборник „История, памет, промяна“ в чест на проф. Ангел Димитров бе представен на 29 ноември 2022  г. в зала „Проф. Марин Дринов“ на Българската академия на науките. Книгата е събрала студии и статии на представители на различни поколения изследователи. Основното ядро текстове са посветени на проблеми на възрожденската епоха и на широкото поле на националния … Продължение