Международна конференция „Залезът на Балканското Средновековие“

На 22–23 октомври 2021 г. се проведе международната онлайн конференция „Залезът на Балканското Средновековие“, организирана от секцията „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания – БАН, катедрата „История на Византия“ към Философския факултет на Белградския университет и Архива на Сръбската православна църква по случай 650 години от смъртта на царете Йоан Александър и Стефан Урош V … Read moreМеждународна конференция „Залезът на Балканското Средновековие“

ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

На 5 и 6 октомври 2021 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН, а също и в ZOOM, се проведе научна конференция „Изучаването на световната история и българската историческа наука“ по повод 40-годишнината от основаването на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ в ИИстИ. Във … Read moreИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕРИФЕРИИТЕ НА ИМПЕРИИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, ХV–ХХ ВЕК: ВЛАСТ, ИНСТИТУЦИИ, ОБЩЕСТВО, АДАПТАЦИЯ“

На 14 септември 2021 г. се проведе онлайн международна научна конференция „Перифериите на империите и националните държави в Централна и Югоизточна Европа, ХV–ХХ век: власт, институции, общество, адаптация“, организирана от  Българо-унгарската историческа комисия, Института за исторически изследвания при БАН и Института за история при унгарския Изследователски център по хуманитаристика и провеждана с любезното съдействие на Институт … Read moreМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ПЕРИФЕРИИТЕ НА ИМПЕРИИТЕ И НАЦИОНАЛНИТЕ ДЪРЖАВИ В ЦЕНТРАЛНА И ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА, ХV–ХХ ВЕК: ВЛАСТ, ИНСТИТУЦИИ, ОБЩЕСТВО, АДАПТАЦИЯ“

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

На 6 юли 2021 г.,  вторник, от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство,национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на проф. д-р Йорданка Гешева на тема „Фамилия барони и графовете Пеячевич в паметта на поколенията (XVIII–XX век)“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. … Read moreСеминар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ – 29.06.2021 г.

На 29 юни 2021 г.,  Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на доц. д-р Надя Филипова на тема „Трудови миграции на български специалисти в Либия в годините на Студената война“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. Виж видеозапис … Read moreСеминар „Актуални проблеми на историята и историографията“ – 29.06.2021 г.

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХХ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 175-ГОДИШНИНАТА НА ХАРКОВСКАТА БЪЛГАРИСТИКА“

На 26 и 27 май 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „ХХ Кирило-Методиевски четения, посветени на 175-годишнината на харковската българистика“. Дългогодишният интерес към българския език, история и култура в Харковския национален университет „В. Н. Каразин“, чието начало поставя филологът славист и историк Измаил Иванович Срезневский (1812-1880), намира своя съвременен израз в разностранната дейност … Read moreМЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ „ХХ КИРИЛО-МЕТОДИЕВСКИ ЧЕТЕНИЯ, ПОСВЕТЕНИ НА 175-ГОДИШНИНАТА НА ХАРКОВСКАТА БЪЛГАРИСТИКА“

Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година: исторически и историографски аспекти“

12 – 13 май 2021 г., гр. Панагюрище Община Панагюрище, Институт за исторически изследвания – БАН, Сдружение „Български музеи“ и Исторически музей – Панагюрище организираха научна конференция по случай 145 години от избухването на Априлското въстание. Виж Програма на конференцията

Кръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“

МАКЕДОНСКИ НАУЧЕН ИНСТИТУТ И ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ – БАН  ОРГАНИЗИРАТ НА 19 АПРИЛ (ПОНЕДЕЛНИК) 2021 г. от 14:00 ч.   КРЪГЛА МАСА  НА ТЕМА „БЪЛГАРСКОТО УПРАВЛЕНИЕ ВЪВ ВАРДАРСКА МАКЕДОНИЯ (1941–1944)“   Заседанията ще се проведат неприсъствено. Времето за представяне на доклади е до 15 мин. Срок за подаване на заявки – до 12 април 2021 … Read moreКръгла маса „Българското управление във Вардарска Македония“

Kонференция „Х Дриновски четения“

МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ „БАЛКАНИТЕ В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ОТНОШЕНИЯ: ОТ КЪСНАТА АНТИЧНОСТ ДО ЕПОХАТА НА ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА“ На 30 и 31 март 2021 г. се проведе международна научна онлайн конференция „Х Дриновски четения“ на тема „Балканите в международните отношения: от Късната античност до епохата на глобализацията“. Главен организатор на този форум бе Центърът по българистика и балкански изследвания „Марин … Read moreKонференция „Х Дриновски четения“

Скръбна вест

Почина акад. КОНСТАНТИН КОСЕВ (15.08.1937–26.11.2020) Напусна ни изтъкнат учен-изследовател, дългогодишен професор в Историческия факултет на Софийския университет, заместник-директор на Института по история и на Единния център по история (1973–1978), заместник-председател на БАН (1996–2007), общественик и парламентарист. Възпитаник на школата на проф. Ал. Бурмов, специализирал в Мюнхен и Бон, К. Косев израства като един от най-добрите … Read moreСкръбна вест