Публична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“,  финансиран от ФНИ-МОН и Програмата посветена на 150 от основаването на БАН организира публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева на тема „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина … Read moreПублична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Лекция „История на Българското книжовно дружество“

На 10 декември 2019 г. от 15:30 ч. гл. ас. д-р Димитър Христов изнесе публична лекция за историята на Българското книжовно дружество, като част от цикъла лекции „Историята през погледа на младите учени от Института за исторически изследвания – БАН“. Лекцията се проведе в Големия салон в сградата на Института: бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, … Read moreЛекция „История на Българското книжовно дружество“

Представяне на книгата „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“

На 10 декември 2019 г., в НДК в рамките на Международния коледен панаир на книгата бе представена монографията на доц. д-р Христо Милков от Института за исторически изследвания при БАН „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“. София, Изд. „Ариадна“, 2019. Книгата бе представена от проф. д.и.н. Милен Семков от СУ „Св. Климент Охридски“ … Read moreПредставяне на книгата „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“

Лекция „Идеология и градска среда в социалистическа София“

На 5 декември 2019 г. Институтът за исторически изследвания при БАН организира публична лекция на ас. д-р Ирина Якимова на тема: „Идеология и градска среда в социалистическа София“. Тя бе проведена в рамките на цикъла „Историята през погледа на младите учени от ИИстИ-БАН“ посветен на 150-та годишнина на Българската академия на науките. “Какви са предизвикателствата в процеса … Read moreЛекция „Идеология и градска среда в социалистическа София“

Публична лекция „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“, финансиран от ФНИ-МОН организира публична лекция на проф. д. и. н Иван Първев от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“ Лекцията се състоя … Read moreПублична лекция „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“

Международна научна конференция „Наука и образование в средновековна България“

На 2 и 3 декември 2019 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17) се проведе научна конференция „Наука и образование в средновековна България“.Форумът бе организиран от Института за исторически изследвания (Секция „Средновековна история”) и бе посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Виж програма … Read moreМеждународна научна конференция „Наука и образование в средновековна България“

Представяне на монографията на д-р Ирина Якимова „България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)“.

На 2 декември 2019 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”,  , Нова конферентна зала, бе представена монографията на д-р Ирина Якимова от Института за исторически изследвания – БАН – „България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)“. Ирина Якимова е магистър по международни отношения и доктор по съвременна българска … Read moreПредставяне на монографията на д-р Ирина Якимова „България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)“.

Научна конференция „Ежедневието на империите. От средновековието до ХХ век.“

Конференцията бе организирана от Института за исторически изследвания към БАН в рамките на проекта „Ежедневието на империите“, включен в програмата за отбелязване на 150-годишнината от създаването на Българска академия на науките. Виж Програма на конференцията.

100 години от подписването на Ньойския мирен договор

На 27 ноември 2019 г. от 18 ч. (българско време) по инициатива на кметството на Ньоий сюр Сен и на българското посолство в Париж в залата, където е бил подписан мирния договор се организира церемония, отбелязваща събитието. Сред официалните гости присъстваха кметът на Ньоий сюр Сен, префектът на района, представители на посолствата на България, САЩ, … Read more100 години от подписването на Ньойския мирен договор

Публична лекция „СССР и България през Втората световна война“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“,  финансиран от ФНИ-МОН организира публична лекция  на проф. д-р Евгения Калинова от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „СССР и България през Втората световна война“ Лекцията се състоя на 26 … Read moreПублична лекция „СССР и България през Втората световна война“