Скръбна вест

Напусна ни проф. д.и.н. Стефан Колев Дойнов (29.04.1936 – 19.02.2020) Възпитаник на знаменитата Априловска гимназия в Габрово, а после и на СУ „Св. Климент Охридски“, където през 1964 г. се дипломира със специалност „История“, проф. Стефан Дойнов посвети целия си живот на изучаване проблемите на Българското възраждане. Неговите научни трудове – повече от една дузина … Read moreСкръбна вест

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ при Институтът за исторически изследвания – БАН организира Л Е К Ц И Я На проф. Георги Минчев на тема: „Историографски митове около „Босненската църква““ Проф. Г. Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на … Read moreСеминар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Дарение за чуждестранни библиотеки

Във връзка с инициативата за дарение на книги по повод изминалата 150-годишнина на БАН, на 30 януари т. г. Институтът за исторически изследвания дари научна литература за библиотеките на чуждестранни научни организации с интереси към историческата българистика и балканистика. Книгите ще бъдат изпратени в чужбина от Централната библиотека на БАН.

Национална кръгла маса: „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка?“

На 17 януари 2020 г. в Централния военен клуб се проведе научна кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания при БАН и Независимото историческо дружество на тема „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“ На кръглата маса присъстваха зам. министърът на образованието и науката Петър Николов, … Read moreНационална кръгла маса: „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка?“

Публична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“,  финансиран от ФНИ-МОН и Програмата посветена на 150 от основаването на БАН организира публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева на тема „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина … Read moreПублична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Лекция „История на Българското книжовно дружество“

На 10 декември 2019 г. от 15:30 ч. гл. ас. д-р Димитър Христов изнесе публична лекция за историята на Българското книжовно дружество, като част от цикъла лекции „Историята през погледа на младите учени от Института за исторически изследвания – БАН“. Лекцията се проведе в Големия салон в сградата на Института: бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, … Read moreЛекция „История на Българското книжовно дружество“

Представяне на книгата „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“

На 10 декември 2019 г., в НДК в рамките на Международния коледен панаир на книгата бе представена монографията на доц. д-р Христо Милков от Института за исторически изследвания при БАН „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“. София, Изд. „Ариадна“, 2019. Книгата бе представена от проф. д.и.н. Милен Семков от СУ „Св. Климент Охридски“ … Read moreПредставяне на книгата „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“

Лекция „Идеология и градска среда в социалистическа София“

На 5 декември 2019 г. Институтът за исторически изследвания при БАН организира публична лекция на ас. д-р Ирина Якимова на тема: „Идеология и градска среда в социалистическа София“. Тя бе проведена в рамките на цикъла „Историята през погледа на младите учени от ИИстИ-БАН“ посветен на 150-та годишнина на Българската академия на науките. “Какви са предизвикателствата в процеса … Read moreЛекция „Идеология и градска среда в социалистическа София“

Публична лекция „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“, финансиран от ФНИ-МОН организира публична лекция на проф. д. и. н Иван Първев от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“ Лекцията се състоя … Read moreПублична лекция „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“

Международна научна конференция „Наука и образование в средновековна България“

На 2 и 3 декември 2019 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17) се проведе научна конференция „Наука и образование в средновековна България“.Форумът бе организиран от Института за исторически изследвания (Секция „Средновековна история”) и бе посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Виж програма … Read moreМеждународна научна конференция „Наука и образование в средновековна България“