Публична лекция „Освобождение vs окупация: метаморфозите на един мит“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в. (митове и действителност)“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ и на Семинара на Института „Актуални проблеми на историята и историографията“ организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на доц. д-р Петя Димитрова от Института за исторически изследвания –БАН на тема: … Read moreПублична лекция „Освобождение vs окупация: метаморфозите на един мит“

Том ХХХV на Известията на Института за исторически изследвания

Излезе от печат том ХХХV на Известията на Института за исторически изследвания. Сборникът съдържа материали от проведената на 11 ноември 2018 г. в зала „Акаде­мик Иван Евстратиев Гешов“ на Българската академия на науките, София, полско-бъл­гарска научна конференция на тема: „Извоюваната независимост – полски и български перспективи“, организирана от Института за исторически изследвания към БАН, По­солството … Read moreТом ХХХV на Известията на Института за исторически изследвания

Ново издание – мемоари и дневници на Никола Стоянов

Излязоха мемоарите и дневниците на известния български финансист и общественик Никола Стоянов. Българин от Дойран, обречен на националния идеал, дипломиран математик, физик и астроном, авторитетен икономист и финансист, дългогодишен директор на Дирекцията на държавните и гарантираните от държавата дългове, общественик с разностранна ангажираност, председател на Македонски научен институт, на Съюз„Юнак“, на Съюза на периодичния печат, той … Read moreНово издание – мемоари и дневници на Никола Стоянов

Скръбна вест

Напусна ни проф. д.и.н. Стефан Колев Дойнов (29.04.1936 – 19.02.2020) Възпитаник на знаменитата Априловска гимназия в Габрово, а после и на СУ „Св. Климент Охридски“, където през 1964 г. се дипломира със специалност „История“, проф. Стефан Дойнов посвети целия си живот на изучаване проблемите на Българското възраждане. Неговите научни трудове – повече от една дузина … Read moreСкръбна вест

Семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Общоинститутският семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ при Институтът за исторически изследвания – БАН организира Л Е К Ц И Я На проф. Георги Минчев на тема: „Историографски митове около „Босненската църква““ Проф. Г. Минчев от Университета в Лодз, Полша, е възпитаник на СУ „Св. Климент Охридски“. Основните му интереси са в областта на … Read moreСеминар „Актуални проблеми на историята и историографията“

Дарение за чуждестранни библиотеки

Във връзка с инициативата за дарение на книги по повод изминалата 150-годишнина на БАН, на 30 януари т. г. Институтът за исторически изследвания дари научна литература за библиотеките на чуждестранни научни организации с интереси към историческата българистика и балканистика. Книгите ще бъдат изпратени в чужбина от Централната библиотека на БАН.

Национална кръгла маса: „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка?“

На 17 януари 2020 г. в Централния военен клуб се проведе научна кръгла маса, организирана от Института за исторически изследвания при БАН и Независимото историческо дружество на тема „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка“ На кръглата маса присъстваха зам. министърът на образованието и науката Петър Николов, … Read moreНационална кръгла маса: „Еврейската трудова повинност по време на Втората световна война – спасителен план или репресивна мярка?“

Публична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“,  финансиран от ФНИ-МОН и Програмата посветена на 150 от основаването на БАН организира публична лекция на проф. д-р Илияна Марчева на тема „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина … Read moreПублична лекция „Демитологизация и ремитологизация на българо-руските отношения в българската историческа книжнина (1989-2019 г.)“

Лекция „История на Българското книжовно дружество“

На 10 декември 2019 г. от 15:30 ч. гл. ас. д-р Димитър Христов изнесе публична лекция за историята на Българското книжовно дружество, като част от цикъла лекции „Историята през погледа на младите учени от Института за исторически изследвания – БАН“. Лекцията се проведе в Големия салон в сградата на Института: бул. „Шипченски проход“ №52, бл. 17, … Read moreЛекция „История на Българското книжовно дружество“

Представяне на книгата „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“

На 10 декември 2019 г., в НДК в рамките на Международния коледен панаир на книгата бе представена монографията на доц. д-р Христо Милков от Института за исторически изследвания при БАН „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“. София, Изд. „Ариадна“, 2019. Книгата бе представена от проф. д.и.н. Милен Семков от СУ „Св. Климент Охридски“ … Read moreПредставяне на книгата „Под ръка с демокрацията. 30 години „нежна революция“