Лекция „Идеология и градска среда в социалистическа София“

На 5 декември 2019 г. Институтът за исторически изследвания при БАН организира публична лекция на ас. д-р Ирина Якимова на тема: „Идеология и градска среда в социалистическа София“. Тя бе проведена в рамките на цикъла „Историята през погледа на младите учени от ИИстИ-БАН“ посветен на 150-та годишнина на Българската академия на науките. “Какви са предизвикателствата в процеса … Продължение

Публична лекция „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“, финансиран от ФНИ-МОН организира публична лекция на проф. д. и. н Иван Първев от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „Русия като фактор в историята на Балканите ХVІІІ-ХІХ в.“ Лекцията се състоя … Продължение

Международна научна конференция „Наука и образование в средновековна България“

На 2 и 3 декември 2019 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН (бул. „Шипченски проход” № 52, бл. 17) се проведе научна конференция „Наука и образование в средновековна България“.Форумът бе организиран от Института за исторически изследвания (Секция „Средновековна история”) и бе посветен на 150-годишнината на Българската академия на науките. Виж програма … Продължение

Представяне на монографията на д-р Ирина Якимова „България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)“.

На 2 декември 2019 г. в Ректората на СУ „Св. Климент Охридски”,  , Нова конферентна зала, бе представена монографията на д-р Ирина Якимова от Института за исторически изследвания – БАН – „България между СССР и Запада в епохата на глобалното геополитическо преустройство (1985-1991)“. Ирина Якимова е магистър по международни отношения и доктор по съвременна българска … Продължение

Научна конференция „Ежедневието на империите. От средновековието до ХХ век.“

Конференцията бе организирана от Института за исторически изследвания към БАН в рамките на проекта „Ежедневието на империите“, включен в програмата за отбелязване на 150-годишнината от създаването на Българска академия на науките. Виж Програма на конференцията.

100 години от подписването на Ньойския мирен договор

На 27 ноември 2019 г. от 18 ч. (българско време) по инициатива на кметството на Ньоий сюр Сен и на българското посолство в Париж в залата, където е бил подписан мирния договор се организира церемония, отбелязваща събитието. Сред официалните гости присъстваха кметът на Ньоий сюр Сен, префектът на района, представители на посолствата на България, САЩ, … Продължение

Публична лекция „СССР и България през Втората световна война“

Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на проекта „Русия, България, Балканите. Проблеми на мира и войната ХVІІІ-ХХІ в.: митове и действителност“,  финансиран от ФНИ-МОН организира публична лекция  на проф. д-р Евгения Калинова от Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема „СССР и България през Втората световна война“ Лекцията се състоя на 26 … Продължение

Кръгла маса „История и политика в Югоизточна Европа“

На 26 ноември 2019 г. в заседателната зала на Института за исторически изследвания се проведе кръгла маса „ИСТОРИЯ И ПОЛИТИКА В ЮГОИЗТОЧНА ЕВРОПА“. Този научен форум се осъществи в рамките на съвместен проект с Института за югоизточноевропейски изследвания към Румънската академия на тема „В търсене на полезното минало: Историята като ресурс за настоящето“. Участниците ще … Продължение

Цар Иван Асен II (1218–1241). Сборник по случай 800-годишнината от неговото възшествие на българския престол

На 31 октомври 2019 г. в Заседателна зала 1 на СУ „Св. Климент Охридски“ беше представен сборникът с изследвания от международната научна конференция „Цар на българи и гърци“, посветена на 800-годишнината от възшествието на цар Иван Асен II на българския престол. Съставителство и редакция: Васил Гюзелев, Илия Г. Илиев, Кирил Ненов. Форумът се проведе на … Продължение

Kръгла маса – Москва

На 12 и 13 ноември 2019 г. в Москва се състоя Международна кръгла маса „Мирные решения проблем Юго-Восточной Европы в ХVІІІ–ХХІ вв.: дипломатические игры, общественный резонанс, исторические интерпретации“ в рамките на международната научна конференция IХ Никитинские чтения. Славяне и Россия. Славяне и Россия: проблемы государственности на Балканах (конец XVIII –ХХI вв.). Тя е част от проекта … Продължение