Международната научна конференция „БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“

На 18 и 19 юни 2018 г. в Големия салон на БАН и в Централния военен клуб се проведе международната научна конференция „БЪЛГАРИЯ И УКРАЙНА В ИСТОРИЯТА НА ЕВРОПА“.
Научният форум бе организиран от Института за исторически изследвания на БАН с финансовата подкрепа на Министерството на образованието и науката и със съдействието на украински държавни и научни институции по повод 100-годишнината от установяването дипломатически отношения между България и Украйна.