ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Изследвания - Конференции

 

 Проекти Конференции Публикации

     
 

Конференции и други мероприятия,
организирани с участието на Института:

15-18.05.2012 г., София – Българо-унгарски научен форум:
Конференция: Региони, граници, общества и идентичности в Централна и Югоизточна Европа
Кръгла маса: България и Унгария във войните от второто десетилетие на ХХ в.

05-06.09.2011 г. Пета национална научна конференция „От регионалното към националното”.

17.05.2011 г. Научен форум „БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ В ЕВРОПЕЙСКИ КОНТЕКСТ“

23-24.11.2009 г. ПРОСВЕТА И ПРОМЯНА. Международна интердисциплинарна кръгла маса и изложба.

08-10.10.2009 г. – Научна конференция „Благотворителността в България – традиции, исторически измерения и аспекти”.

07-08.10.2009 г. – Национален научен форум „Пловдивски приноси – 2009”: „Род, семейство, Отечество”.

05.06.2009 г. – Научна конференция “Министри и законодатели от Пазарджик (1879 – 1947)”.

14–15.05.2009 г. – Унгарско-Българска историческа конференция "ПОЛИТИЧЕСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ, ИКОНОМИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ЕЛИТИ В СРЕДНО- И ИЗТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИТЕ ДЪРЖАВИ ПРЕЗ ХIХ И ХХ ВЕКОВЕ" – Будапеща, Унгария.

26-27.11.2008 г. – Втора национална конференция на Българското историческо дружество
Известия на Българското историческо дружество, т. 41 – сборник доклади (PDF, 4 MB)

23-24.10.2008 г. – Научна конференция „Дупница и Дупнишко в борбите за национално освобождение, обединение и независимост”.

2-3.10.2008 г. – Международна научна конференция „В търсене на националния идеал 1878-1913”

17.09.2008 г. – Представяне на книгата на акад. Георги Марков „Независимостта на България през Балканската криза 1908-1909 г.

Нации и малцинства в Централна и Югоизточна Европа. Проблеми на идентичността. (София: 17-18 май 2007)

“Стари” и “млади”  (Пловдив: октомври 2006).

Историческата наука в България - състояние и перспективи (23-24 ноември 2005).

Проблемът Изток-Запад. България и Балканите (ноември 2005).

Bulgarian and Hungarian Historiography at the End of the 20th and the Beginning of the 21st Century (27-29 октомври 2005).

Генеалогия и краезнание – проблеми на съвременната методология и практика при проучването на родовете и родния край (4 май 2005).

Държава и Църква - Църква и държава в българската история (10 март 2005).

Държава и църква на Балканите 11-12 в. (Виртуална конференция с Институт славяноведение и балканистики – РАН, 2005).

Генеалогични измерения на личността в родознанието (15 декември 2004).

Проблемът Изток – Запад. Съвременни измерения (8 октомври 2004).

Актуални проблеми на генеалогията (21 май 2004).

Българската генеалогия – минало, настояще и бъдеще (13 ноември 2003).

100 години Илинденско-Преображенско въстание (София, юни 2003).

Проблемът Изток – Запад. Историческа перспектива (17-19 октомври 2002).

90 години Балканска война (Кърджали, 8–9 октомври 2002).

Информационни технологии в историята и нейните науки - ІІ (19 февруари 2002).

Българското възкресение от 1941 г. 60-годишнината от Обединението на българския народ (Благоевград, 16 май 2001)  

Изток-Запад: противоречия, сътрудничество, интеграция (март 2001).

Крайовският договор – надежди и разочарования (Добрич, 20 септември 2000).

60 години от рождението на И. Божилов (2000).

Информационни технологии в историята и нейните науки (9-10 ноември 1999).

Българските националноосвободителни движения след Берлинския конгрес 1878 г. 50 години от рождението на ст.н.с. д-р Константин Пандев (Гоце Делчев, 14–15 октомври 1998).

Религия и църква в България (27-29 ноември 1997).

Коминтернът, Коминформбюро и България (1997).

Съветският фактор в развитието на България след 9 септември 1944 година (1997).

Либерализмът (1996).

80 години от рождението на проф. Б. Примов (1995).

България и Русия през ХХ век. Българо-руски научни дискусии (1995).

Русия – интегриращ и дезинтегриращ фактор на славянството (1995).

Европа и славяните – идеи и реалност (1995).

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача