ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обучение - Специализации

 

 Докторантури Специализации Преподаване

     
 

Специализации на сътрудници на Института през последните години:

Александър Величков: 2002 - Англия (1 месец).
Пенка Пейковска: 2002 - Институт по история, УАН, Унгария, 1 месец по тема: „Унгарци в българските земи, средата на ХІХ в.-средата на ХХ в.”
Валери Стоянов: 2001-2002 - Osteuropa-Institut der Freien Universität Berlin, Германия, девет месеца със стипендия на Фондация Alexander von Humboldt.
Пенка Пейковска: 2001 - Институт по история, УАН, Унгария, 1 месец по тема: „Унгарци в българските земи, средата на ХІХ в.-средата на ХХ в.”
Пенка Пейковска: 1999 - Институт по история, УАН, Унгария, 2 месеца по тема: „Историко-демографска характеристика на българите в Унгария, ХІХ-ХХ в.”
Пенка Пейковска: 1998 - Институт по история, УАН, Унгария, 3 месеца по тема: „Историко-демографска характеристика на българите в Унгария, ХІХ-ХХ в.”
Тамара Стоилова: 1998 - Австрия, Österreichisches Ost- und Südosteuropa-Institut (2 месеца: Виена).
Теодоричка Готовска-Хенце: 1997 - Католически университет, Бавария, ФРГ (8 месеца).
Валери Стоянов: 1997 - Wien, Австрия, два месеца по линия на Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut.
Мария Колева: 1996 - Мюнхен, Потсдам, Кобленц, DAAD (1,5 месец).
Мария Колева: 1995 - Мюнхен, Deutsche Forschungsgemeinschaft (1 месец).
Детелина Динева: 1995 - Варшавски университет, Полша, Стипендия от "Каса имени Мяновскиего / Фондация за подкрепа на науката".
Валери Стоянов: 1995 - Wien, Австрия, два месеца по линия на Österreichisches Ost- und Südosteuropa Institut.
Валери Стоянов: 1994 - Wien, Австрия, един месец със стипендията за историци 'Constantin Jireček' на Австрийското федерално министерство за наука и изследвания.
Теодоричка Готовска-Хенце: 1993-1994 - Централноевропейски университет, Чешка република (8 месеца).
Детелина Динева: 1992-1993 - Университет "Джордж Вашингтон", Вашингтон, САЩ, Фулбрайтов специализант.
Воля Аргирова: 1992-1993 - Колумбийски университет, Ню Йорк, Институт по източна Азия, специализация по линия на ACLS (10 месеца).
Детелина Динева: 1992 - Изследователска стипендия по програмата Research Support Scheme от Централноевропейския университет, Будапеща.
Теодоричка Готовска-Хенце: 1990-1991 - Италия, Американски университет "Дж. Хопкинс" (8 месеца).
Мария Колева: 1990 - Берлин, Потсдам, Държавен архив (3 месеца).
Валери Стоянов: 1989-1990 - Ruhr-Universität Bochum, Зап. Германия, 14 месеца със стипендия на Фондация Alexander von Humboldt.

 

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача