Пресконференция на ръководството на Общото събрание на БАН

На 9 февруари 2022 г. в Българската телеграфна агенция бе дадена пресконференция по повод Декларацията на VIII-то общо събрание на Българската академия на науките относно предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2022 г. Виж Видеозапис на пресконференцията

Декларация на VIII Общо събрание на БАН относно предвидената бюджетна субсидия за БАН за 2022 г.

Общото събрание на Българската академия на науките изразява своето възмущение от размера на бюджетната субсидия, предвидена за Академията за 2022 г. Това политическо решение нарежда учените, работещи в БАН, на последно място в системата на образованието и науката в страната. С Министерско постановление № 371 от 17.12.2020 г. за най-ниската академична длъжност „асистент“ в държавните … Продължение

Конкурс за директор

Във връзка с обявения от УС на БАН конкурс за заемане на длъжността директор на Института за исторически изследвания Ви информираме, че в законовия срок (4 януари 2022 г.) документи е подал проф. д-р Даниел Вачков. По-долу са публикувани Автобиография на кандидата и програмата му за управление и развитие на академичното звено. Релевантни документи: Научна … Продължение

Научна конференция „Миграция и обществено развитие“

На 6 декември 2021 г. Институт за исторически изследвания – БАН организира научна конференция „Миграция и обществено развитие“ в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерството на образованието и науката. Виж програма на конференцията.

Документален сборник „Македония и ЦРУ (1947-1953)“

На 1 декември 2021 г. в онлайн платформата ZOOM бе представен сборникът „Македония и ЦРУ (1947-1953)“. Съставител на документалното издание е доц. Христо Милков от Института за исторически изследвания към БАН. В книгата са представени непубликувани архиви от електронната читалня на Централното разузнавателно управление, обединени под общата тема „Македония и ЦРУ“. Всички те са преминали 65-годишния срок … Продължение

Кръгла маса „Международни отношения и геополитика: исторически и съвременни перспективи“

На 25 ноември се проведе онлайн кръгла маса „Международни отношения и геополитика: исторически и съвременни перспективи“. Научният форум бе организиран от Секция „Съвременна история и геополитика“ на Института за исторически изследвания към БАН. Участие с доклади взеха: гл. ас. д-р Войн Божинов – „Монархическият институт в Княжество България, според разбиранията на Сергей Лукианов“; доц. д-р Христо … Продължение

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА“

На 16 ноември 2021 г. от 16:30 ч. Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира ПУБЛИЧНА ЛЕКЦИЯ на проф. д-р Росица Стоянова на тема „Държавата срещу „буржоазната филантропия“ (1944–1952 г.)“ Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom: виж пълен запис от лекцията

Представяне на монография на ас. д-р Веселина Узунова

На 4 ноември 2021 г. в Регионалния исторически музей – Хасково бе представена монографията на ас. д-р Веселина Узунова „Неразказаните истории на хасковските търговци и индустриалци“ проследяваща историята на стопанския живот на гр. Хасково в периода края на XIX в. – края на ХХ в. Тя съдържа 30 истории на местни търговци и индустриалци, заедно с … Продължение

СЕМИНАР „АКТУАЛНИ ПРОБЛЕМИ НА ИСТОРИЯТА И ИСТОРИОГРАФИЯТА“

На 2 ноември 2021 г.  Институтът за исторически изследвания – БАН в рамките на Националната научна програма „Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие“, финансирана от Министерство на образованието и науката организира публична лекция на гл. ас. д-р Стефан Димитров на тема „Категории население, ангажирани с добива и преработката на руда в българското пространство (ХV–ХVІІ век)“. Лекцията се проведе виртуално чрез платформа Zoom. … Продължение