ИИст

Институт по история  Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Профил на купувача

 
     
 

 

Обществени поръчки и публични покани

Открити през 2012 г.

Публична покана ID № в Портала за обществените поръчки 9007412 от 12.10.2012 г.
за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка
Документация към обществената поръчка

Публична покана ID № в Портала за обществените поръчки 9007413 от 12.10.2012 г.
за представяне на оферта за възлагане на обществена поръчка
Документация към обществената поръчка

Преписка идентиф. номер: ПП-01-2012

Дата на създаване: 12.10.2012


Документи по Договор № BG1 от 05.12.2012 г. между Институт за исторически изследвания към БАН и „Еурека Адвъртайзинг“ ЕООД.

Допълнително споразумение от 29.07.2014 г. към Договор № BG1 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и „Еурека Адвъртайзинг“ ЕООД.

Дата на публикуване: 18.08.2014

Извършени плащания по Договор № BG1 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и „Еурека Адвъртайзинг“ ЕООД през периода 01.01.2013 г. – 01.10.2014 г.

Дата на публикуване: 17.10.2014

Допълнително споразумение от 11.12.2014 г. към Договор № BG1 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и „Еурека Адвъртайзинг“ ЕООД.

Дата на публикуване: 17.12.2014

Извършени плащания по Договор № BG1 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и „Еурека Адвъртайзинг“ ЕООД през периода 01.02.2015 г. – 28.02.2015 г.

Дата на публикуване: 09.03.2015

Извършени плащания по Договор № BG1 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и „Еурека Адвъртайзинг“ ЕООД през периода 01.03.2015 г. – 30.03.2015 г.

Дата на публикуване: 06.04.2015

Информация за датата и основанието за приключване на Договор № BG1 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и „Еурека Адвъртайзинг“ ЕООД.

Дата на публикуване: 06.04.2015


Документи по Договор № BG2 от 05.12.2012 г. между Институт за исторически изследвания към БАН и Консорциум „Извори и документи“ по Обособена позиция № 1 „Организиране и провеждане на семинари“.

Допълнително споразумение от 29.07.2014 г. към Договор № BG2 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и Консорциум „Извори и документи“ по лот 1.

Дата на публикуване: 07.08.2014

Извършени плащания по Договор № BG2 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и Консорциум „Извори и документи“ по лот 1 през периода 01.01.2013 г. – 01.10.2014 г.

Дата на публикуване: 06.10.2014

Допълнително споразумение от 11.12.2014 г. към Договор № BG2 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и Консорциум „Извори и документи“ по лот 1.

Дата на публикуване: 16.12.2014

Извършени плащания по Договор № BG2 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и Консорциум „Извори и документи“ по лот 1 през периода 01.03.2015 г. – 30.03.2015 г.

Дата на публикуване: 06.04.2015

Информация за датата и основанието за приключване на Договор № BG2 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и консорциум „Извори и документи“ по лот 1.

Дата на публикуване: 06.04.2015


Документи по Договор № BG3 от 05.12.2012 г. между Институт за исторически изследвания към БАН и Консорциум „Извори и документи“ по Обособена позиция № 2 „Изработване на документален филм „100 години балкански войни““.

Допълнително споразумение от 29.07.2014 г. към Договор № BG3 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и Консорциум „Извори и документи“ по лот 2.

Дата на публикуване: 04.08.2014

Извършени плащания по Договор № BG3 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и Консорциум „Извори и документи“ по лот 2 през периода 01.09.2013 г. – 01.10.2014 г.

Дата на публикуване: 07.10.2014

Информация за датата и основанието за приключване на Договор № BG3 от 05.12.2012 г. между ИИстИ-БАН и консорциум „Извори и документи“ по лот 2.

Дата на публикуване: 07.10.2014

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача