ИИст

Институт по история  Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Профил на купувача

 
     
 

 

Обществени поръчки и публични покани

Открити през 2014 г.

Публична покана ID № в Портала за обществените поръчки 9035091 от 23.10.2014 г.
за предствяне на оферта за възлагане на обществена поръчка с предмет
изработване, графичен дизайн, предпечат и издаване на сборник със заглавие
„Европейският изток през втората половина на X – началото на XI век. История и култура“

Преписка идентиф. номер: ПП-01-2014

Дата на създаване: 23.10.2014

 

Публична покана ID № 9035091 от 23.10.2014 г.

Документация към публичната покана ID № 9035091

 

ПРОТОКОЛ по чл. 101г, ал. 4 от ЗОП

Дата на публикуване: 11.11.2014

 

Договор

Приложение № 1 към Договора

Приложение № 2 към Договора

Дата на публикуване: 30.11.2014

 

Извършени плащания по договора между ИИстИ-БАН и „Военно издателство“ ЕООД до 30.11.2014 г.

Дата на публикуване: 19.12.2014

 

Извършени плащания по договора между ИИстИ-БАН и „Военно издателство“ ЕООД през м. юни 2015 г. 

Дата на публикуване: 20.07.2015 г., 18:30 часа.

 

Информация за датата и основанието за приключване на договора между ИИстИ-БАН и „Военно издателство“ ЕООД.

Дата на публикуване: 20.07.2015 г., 18:30 часа.

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача