ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Ръководство - Научен съвет

 

 Администрация Научен съвет Общо събрание

     
 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

проф. д. и. н. Илия Илиев

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

доц. д-р Росица Стоянова

СЕКРЕТАР:

проф. д-р Илияна Марчева-Атанасова

ЧЛЕНОВЕ:

акад. д. и. н.  Георги Марков

проф. д. и. н.  Илия Тодев

проф. д. и. н.  Валери Стоянов

проф. д. и. н.  Иван Билярски

проф. д-р  Йорданка Гешева

проф. д. и. н.  Тамара Стоилова

проф. д. и. н.  Манчо Веков

доц. д-р  Олга Тодорова

доц. д-р Пламен Божинов

доц. д-р  Стефка Първева

доц. д-р  Даниел Вачков

доц. д-р Благовест Нягулов

доц. д-р Димитър Митев

доц. д-р  Румяна Чукова

доц. д-р  Теодоричка Готовска-Хенце

доц. д-р  Петя Димитрова

Начало
Ръководство
Структура
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки
Профил на купувача