ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Проекти Конференции Публикации

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Научни проекти

КАТАЛОГ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД (1989-2007)

Проект по Договор № 4/2016 г. от програмата за подпомагане на младите учени в БАН
Научно направление: Културно-историческо наследство и национална идентичност
Изпълнител: млад учен Венелин Михайлов – редовен докторант
Научен ръководител: проф. д-р Илияна Атанасова (Марчева)

България по пътя към Европа

Срок: 2004-2006

Научен ръководител: ст.н.с. І ст. д.и.н. Вл. Мигев. Участници: ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Тодорова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова, ст.н.с. ІІ ст. д-р И. Марчева, н.с. І ст. д-р Н. Христова, н. с. І ст. д-р Р. Богданова и спец. А. Златева.

Българските студенти в Германия

Срок: 2006 г.

Съвместен изследователски проект с Collegium Germania. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

България и Монголия след Втората световна война

Срок: 2005 г.

Съвместен научно-изследователски проект с Института по история на Монголската Академия на науките. Участници: ст.н.с. І ст. д.и.н. Вл. Мигев и ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

България през втората половина на ХХ век

Срок: 2003-2004

Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Тодорова. Участници: ст.н.с. І ст. дин В. Мигев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова, ст.н.с. ІІ ст. д-р И. Марчева, н.с. І ст. д-р Р. Богданова, н.с. ІІ ст. д-р С. Миланова, н.с. ІІ ст. д-р Н. Христова, маг. А. Златева.

Коминформбюро и България

Срок: 2001-2004

Съвместен документално-изследователски проект с Институт славяноведении, РАН. Научен ръководител от българска страна: ст.н.с. І ст. д.и.н. В. Тошкова. Участник: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

Сталинизмът в Източна Европа след Втората световна война

Срок: 1998-1999

Съвместен научен проект с Институт славяноведение, РАН. Научни ръководители: ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Пинтев и с-р Г. Мурашко. Участници: ст.н.с. І ст. дин В. Мигев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Тодорова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова, н.с. І ст. д-р И. Марчева, н.с. І ст. д-р Н. Христова, н.с. І ст. д-р Р. Богданова, н.с. І ст. д-р С. Миланова, маг. А. Златева.

Хрушчов и България, 1953-1964 г.

Срок: 1997-1999

Документален сборник с материали от български и руски архиви. Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова. Участници: ст.н.с. І ст. дин Витка Тошкова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Луиза Ревякина, н.с. І ст. д-р Иляна Марчева и н.с. І ст. д-р Наталия Христова.

България в разделена Европа

Срок: 1997-1999

Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р С. Пинтев. Участници: ст.н.с. І ст. дин В. Мигев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Тодорова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова, н.с. І ст. д-р И. Марчева, н.с. І ст. д-р Н. Христова, н.с. І ст. д-р Р. Богданова, н.с. І ст. д-р С. Миланова, спец. А. Златева.

Българското общество след Втората световна война

Срок: 1997-1998

Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова. Участници: ст.н.с. І ст. дин В. Мигев, ст.н.с. ІІ ст. д-р Р. Тодорова, ст.н.с. ІІ ст. д-р С. Пинтев, н.с. І ст. д-р И. Марчева, н.с. ІІ ст. д-р Н. Христова, н.с. ІІ ст. д-р С. Миланова, спец. А. Златева.

Съветизацията на ГДР и Източна Европа

Срок: 1997-1998

Българо-германски дългосрочен проект, организиран от Центъра за съвременна история в Потсдам и Ост-Вест Колег, Брюл. Участник от Института по история, БАН - ст.н.с. ІІ ст. д-р Г. Никова.

Евреите в българската медицина

Срок: 1995-1997

Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Б. Василева. Участник: спец. А. Златева. Проектът е финансиран от д-р Пинкас, Университет в Тел Авив, Израел, но поради смъртта на научния ръководител остава незавършен.

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки