ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Обща История Контакт

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

 

ИНСТИТУТ ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ - БАН

Секция "История на България след Втората световна война"

 

1113 - София

Бул. "Шипченски проход" 52, бл. 17, ет. ІІІ

 

E-Mail:  soci@ihist.bas.bg

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки