ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Докторанти на Секцията през последните години:

  Ирина Георгиева Димитрова зачислена на 1 април 2004 г. Тема: “Българо-френски отношения по време на президентството на генерал дьо Гол (1958-1969)". Научен ръководител: ст. н. с. ІІ ст. д-р Стоян Пинтев.

  Надя Димитрова Филипова зачислена на 1 февруари 2004 г. Тема: “Политиката на България към арабските страни (средата на 50-те - средата на 70-те години на ХХ век)". Научен ръководител: ст. н. с. І ст. дин Владимир Мигев.

  Валерия Тодорова Бинева зачислена на 1 февруари 2001 г. Тема: “Национализацията на българската индустрия". Научен ръководител: ст. н. с. ІІ ст. д-р Господинка Никова. Отчислена през 2005 г. с право на защита.

  Владислав Александров Спасов зачислен на 16 февруари 1999 г. Отчислен с решение на Научния съвет от 27 февруари 2001 г.

  Надя Николова Живкова зачислена през 1996  г. Тема: “Преустройството на БАН (9.ІХ.1944 - 1953 г.)". Научен ръководител: акад. Мито Исусов а след смъртта му - ст. н. с. ІІ ст. д-р Стоян Пинтев. Защита на докторската дисертация на 2 декември 2004 г.

  Цена Йорданова Зарчева зачислена на 1 февруари 1989 г. Тема: “България и Франция след Втората световна война". Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Румяна Тодорова. Отчислена с решение на Научния съвет през 1992 г.

  Иван Трифонов Фичоров зачислен на 1 февруари 1990 г. Тема: “Общият съюз на българскьть индустрия и стопанската политика на България, 1944-1947 г.". Научен ръководител: ст.н.с. І ст. д-р Злати Златев. Защита на докторската дисертация през 1994 г.

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки