ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Преподавателска дейност

Владимир Мигев

1995-2006 - Университет за национално и световно стопанство, лекции по "Стопанска история".

Стоян Пинтев

2001-2006 - Варненски свободен университет, лекции по "Международни отношения".

Илияна Атанасова-Марчева

2000-2002 - Софийски университет "Св. Кл. Охридски", спецкурс по "Проблеми на стопанската история на България след Втората световна война".

1997-1998 - Нов български университет, лекции по "Нова и най-нова обща история".

Наталия Христова

1995-2001 - Нов български университет, лекции по "Общество и култура на Средиземноморието".

1996 - Нов български университет, лекции по "История на България (1877 - до Втората световна война)".

Бойка Василева

1995-2001 - Варненски свободен университет, лекции по "Историческа демография".

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки