ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

Научни специализации в чужбина

Господинка Никова

1998 - Русия (15 дни).

1995 - Германия (3 месеца).

Румяна Богданова

1996 - Словакия (26.ХІ - 6.ХІІ).

Сашка Миланова

1996 - Лондон, Великобритания.

1995 - Прага, Чехия.

Стоян Пинтев

.... - Русия (1 месец).

1982 - Великобритания (1 месец).

Иван Фичоров

.... - САЩ (2 месеца).

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки