ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Състав

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

ЛИЧЕН СЪСТАВ
Членове на секцията са:

 
гл. ас. д-р Ирина Григорова
ас. д-р Евгений Кандиларов
 
Сътрудници на Секцията през годините:
 
доц. д-р Румяна Богданова
доц. д-р Стоян Пинтев
гл. ас. д-р Надя Живкова
Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки