ИИст 

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Докторантури Специализации Преподаване

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

 

Докторанти на Секцията през последните години:

 

      Иван Александров зачислен през 2006 г. Тема:  “Българският северозапад през Средновековието”. Научен ръководител: ст. н. с. I ст. А. Данчева.

 

      Александър Мошев зачислен през 2006 г. Тема: “Чужденците в средновековна България”. Научен ръководител: ст. н. с. II ст. Илия Илиев.

 

 

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки