ИИст

Институт по история   Институт по история     Институт по история    Институт по история

 Състав

Обратно СРЕДНОВЕКОВНА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРИЯ
     
 

ЛИЧЕН СЪСТАВ

Членове на секцията са:

проф. д-р Илия Илиев - ръководител

гл. ас. д-р Елена Костова
ас. д-р Доротея Михова

Сътрудници на Секцията през годините:

Начало
Състав
Изследвания
Обучение
Издания
Архив
Новини
Връзки