Библиотека

Бюлетини на новите постъпления в Библиотеката на ИИстИ:

2024януари-март: книги и периодика;

2023октомври-декември: книги и периодика; юли-септември: книги и периодика; април-юни: книги и периодика; януари-март: книги и периодика

2022 – октомври-декември: книги и периодика; юли-септември: книги и периодика; април-юни: книги и периодика; януари-март: книги и периодика

2021 – октомври-декември: книги и периодика; юли-септември: книги и периодика; април-юни: книги и периодика; януари-март: книги и периодика

2020 – януари-юни: книги и периодика

2019 – юни-декември: книги; юли: книги и периодика; юни: книги и периодика

Библиотеката при Института за исторически изследвания – БАН е създадена през 1948 г. като съставна част от академичната библиотечна мрежа, изграждането на която започва през 1947 г.

Комплектуването на библиотечни материали се осъществява от Централната библиотека при БАН съгласно профила на института, както и от дарения и покупки по проекти, по които работят научните сътрудници от института. Към края на 2016 г. фондът на библиотеката съдържа общо 62 017 тома, от които 41 477 тома книги и 20 221 тома периодични издания на български, руски, английски, френски, немски, румънски, сръбски, полски и други езици. Периодичните издания, които се получават текущо към 2016 г., наброяват 89 заглавия.

Библиотеката съхранява две специални сбирки. Първата е колекция „Възраждане“ и тя съдържа книжния фонд на бившия Институт „Ботев − Левски“. Този фонд е притежание на Института за исторически изследвания от декември 1977 г. и книгите в него са 2200 заглавия в 4000 тома. Периодичните издания са 155 заглавия в 309 тома. Втората сбирка е личната библиотека на член-кореспондент полковник Петър Дървингов и се състои от 1300 тома.

Библиотеката има изградени каталози − азбучни, систематични, на периодичните издания (азбучен), картотеки на фонд „Възраждане“, на библиотеката „П. Дървингов“, на старопечатните издания. Към 2017 г. над 11 000 заглавия на монографични и периодични издания от фонда на библиотеката на ИИстИ могат да се намерят чрез електронния каталог на ЦБ на БАН и сводния каталог на НАБИС, чрез който едновременно и от едно място се търси в интегрираните каталози, дигиталните колекции, платените бази данни и списания на библиотеките, учредили Фондация НАБИС и на нейните асоциирани членове. С едно търсене се научава в кои библиотеки се намира даден библиотечен документ.

Читалнята на библиотеката на ИИИ разполага с 8 читателски места, със справочен фонд 2469 тома − енциклопедии, речници и справочници, периодични издания.

Обслужването на читатели става по общия ред за обслужване в академичната библиотечна мрежа. Външни читатели могат да ползват всичко на място. Заплащането на съответните услуги се извършва в счетоводството на Института по определена тарифа.

Главен библиотекар: Десислава Илиева
Методист-библиотекар: Юлияна Николова
тел. 02 979 29 35, моб. тел. 0884 623 048
e-mail: library(at)ihist(dot)bas(dot)bg

Работно време: 9:30 – 17:00 ч. от понеделник до петък без четвъртък
(с читатели – от 10:00 до 16:00 часа)