Брачната политика на средновековните български владетели

Институтът за исторически изследвания – БАН и Асоциацията на византинистите и медиевистите в България организираха на 18 април 2019 г. лекция на доц. д-р Сашка Георгиева – „Брачната политика на средновековните български владетели“. Събитието се проведе в Новата конферентна зала (Огледалната зала) на Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“.