България и куманите през Второто българско царство

Институтът за исторически изследвания организира на 18 април 2019 г. от 17:30 ч. в Зала 1 на Античния културно-комуникационен комплекс (под стъкления покрив на Ларгото) лекция на тема: „България и куманите през Второто българско царство“. Лекцията на ас. д-р Константин Голев е част от цикъла „Историята през погледа на младите учени на Института за исторически изследвания – БАН“.

Събитието е част от поредицата открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми от различни епохи, посветени на 150-годишнината на Българската академия на науките.


България и куманите през Второто българско царство

Публична лекция на д-р Константин Голев
Институт за исторически изследвания – БАН

              Лекцията ще обхване хронологичния отрязък между възникването на Второто българско царство (1185–1186) и Монголското нашествие в Източна Европа (1236–1242). През този период куманското присъствие на Балканите бележи своя пик и по същото време възобновената българска държава достига политическия си зенит. Един от основните въпроси, които ще бъдат разгледани, е до каква степен двата феномена са свързани и доколко единият от тях се явява следствие от другия. Специално внимание ще бъде обърнато на въпроса за произхода на Асеневата династия и неговото отражение върху връзките ѝ с куманите. Ще бъдат анализирани профилът на взаимоотношенията между номадите и Асеневци и характерната българофилия на куманите. В заключение ще бъдат разгледанни противниците, срещу които българската държава използва помощни номадски отряди от Кумания и ще бъде потърсен отговор на въпроса имало ли е сходни степни контингенти в техните армии.