БЪЛГАРО-РУМЪНСКА КРЪГЛА МАСА ЗА ИСТОРИЯТА НА ДОБРУДЖА

Много оспорвана между България и Румъния и трудно разделена с „окончателна и вечна“ граница по силата на Крайовския договор от 1940 г., областта между Дунав и Черно море не само е разделяла и противопоставяла, но и свързвала двете съседни държави. Тези  исторически реалности бяха в основата на съвместния научен проект между Института за исторически изследвания на Българската академия на науките и Института за югоизточноевропейски изследвания на Румънската академия по темата „Добруджа като гранична територия на късната Османска територия, България и Румъния: история и памет“. В неговите рамки на 10 октомври 2022 г. се проведе втора по ред онлайн кръгла маса по същата тема. В изнесените доклади и в дискусиите бяха осветлени аспекти на международните отношения и дипломацията, политическите и човешките измерения на Добруджанския въпрос, историографията и паметта за миналото на Добруджа. Въпреки неизбежното запазване на различни акценти в изследванията и интерпретациите, научният форум демонстрира, че професионалните историци са призвани и могат да неутрализират „гнева и пристрастията“ в историческото познание за спорните териториални и малцинствени проблеми. Същевременно, вихрещата в близост руско-украинска война сякаш прави отново актуален историческия опит  при разрешаването на такива проблеми с техните амплитуди между военните и  дипломатическите решения. Програмата на конференцията вижте тук!