Българската външна политика в Близкия изток след края на Студената война

Лектор: доц. д-р Надя Филипова

24 септември, 16.00 часа, Институт за исторически изследвания – БАН, 1 етаж, Големия салон

За десетилетие след края на Студената война България променя своята външнополитическа ориентация и се придвижва към включване в структурите на доскорошните врагове – НАТО и Европейския съюз. Тази промяна се извършва в условията на преход от еднополюсен, свързан с амбициите на САЩ за лидерство, модел на международни отношения към многополюсен свят в началото на ХХI век. В този контекст в лекцията се анализират и българските външнополитически решения по динамично променящата се обстановка в Близкия изток, където се катализират стари и се формират кризи от ново естество с мащаби, засташаващи сигурността на България и на европейския континент. Влиянието на политическите решения върху резултатите от икономическите връзки с близкоизточните държави е също водещ аспект в предлаганата лекция.