Видео

Официален канал на Института за исторически изследвания във YouTube: https://www.youtube.com/@InstituteforHistoricalStudiesB

Видеозапис от дискусиите на Кръгла маса „Имало ли е фашистки режим в България?“, излъчен на живо във Фейсбук на 4 ноември 2022 г.:
I-ва част, 10:05–11:15 часа;
II-ра част, 11:35–12:35 часа.

Изказване на проф. д. и. н. Илия Илиев при откриването на конференцията, посветена на цар Йоан Асен II „Цар на българи и гърци“, по случай 800-годишнината от възшествието на Йоан Асен II (1218–1241), 29–30 ноември 2018 г., Институт за исторически изследвания – БАН (канал Medieval History в YouTube)