Генеалогията – наука за рода, но и за обществото

На 29 октомври 2019 г. проф. д. и. н. Манчо Веков изнесе лекция на тема: „Генеалогията – наука за рода, но и за обществото“. Събитието се проведе в Големия салон на Института за исторически изследвания –БАН.

Лекцията на проф. Манчо Веков е част от поредицата открити лекции и дискусии по вълнуващи исторически теми от различни епохи, посветени на 150-годишнината на Българската академия на науките.

Лекцията изследва опасността от дезинтеграцията на държавата и на държавата като политически и национален субект, чиито последствия са изчезването на родовата памет, както и на националната идентичност. Това е факт, който доказва социалните ползи на генеалогичните и локални исторически изследвания в две посоки: образователни, тъй като те записват родовата памет и носят етични послания към бъдещите поколения; евристични, тъй като те обогатяват националното научно хранилище с генеалогични и исторически факти. Генеалогичните изследвания могат да предоставят един от „ключовете“ към избирането на нов социален модел.

Проф. д.и.н. Манчо Веков