Дарение за чуждестранни библиотеки

Във връзка с инициативата за дарение на книги по повод изминалата 150-годишнина на БАН, на 30 януари т. г. Институтът за исторически изследвания дари научна литература за библиотеките на чуждестранни научни организации с интереси към историческата българистика и балканистика. Книгите ще бъдат изпратени в чужбина от Централната библиотека на БАН.