Дарение

Институтът за исторически изследвания получи 200 лв. дарение от чл. кор. проф. д.и.н. Румяна Радкова. Сумата е предназначена за подвързване на книги. Използваме случая да благодарим на проф. Радкова за проявения жест.