Национална програма „Млади учени и постдокторанти-2“

Решение № 206 от 07.04.2022 г. на Министерския съвет

Специфична цел на МУПД-2 е привличане, задържане и развитие на висококвалифицирани млади учени и постдокторанти, чрез което да се постигне устойчиво възпроизвеждане на научния капацитет на национално ниво, да се осигури реинтеграция и реализация на млади и перспективни научни кадри, както и благоприятна среда за обмен на научни идеи. Изрично предимство се дава на финансирането на външни за БАН постдокторантски позиции.

Документи:

НП „Млади учени и постдокторанти-2“

Условия за кандидатстване 

Критерии за оценка на кандидатите

Документите за кандидатстване в програмата се подават в Деловодството на Института за исторически изследвания (ет. 2, ст. 201) или в служба „Човешки ресурси“ (ет. 3, ст. 319) на адрес: 1113 София, бул. „Шипченски проход“ № 52, бл. 17.

БЕНЕФИЦИЕНТИ ПО НП „МЛАДИ УЧЕНИ И ПОСТДОКТОРАНТИ-2“ В ИНСТИТУТА ЗА ИСТОРИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПРИ БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

Модул „Млади учени“

Габриела Василева Бонева, Симона Симеонова Евстатиева, Елена Илиева Кариева, Александър Анимиров Златанов

Модул „Постдокторанти“

Анелия Андреева Стоянова, Катина Димитрова Йонева, Надежда Иванова Янковска

Ръководител на Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2“ в Института за исторически изследвания-БАН: Доц. д-р Надя Филипова