Индивидуални проекти

COMPARATIVE AND INTERDISCIPLINARY ANALYSES OF MEDICAL TEXTS CONCERNING COUGHING OF PHLEGM: FROM THE SECOND MILLENNIUM BCE MESOPOTAMIA, OVER ASHURBANIPAL TO HIPPOCRATES

Индивидуален проект спонсориран от Стипендиите „Пфорцхаймер“ (Pforzheimer Fellowship Programme) – The Centre for Advanced Study Sofia (CAS)


БЪЛГАРО-АЛБАНСКИ ПОЛИТИЧЕСКИ ОТНОШЕНИЯ 1908 – 1915 Г.

 • Срок: 2017 – 2020 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Георги Георгиев.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И СТРАНИТЕ ОТ ЦЕНТРАЛНА АЗИЯ: РЕГИОНАЛНО СЪТРУДНИЧЕСТВО В КОНТЕКСТА НА ГЕОПОЛИТИЧЕСКИ ТРАНСФОРМАЦИИ

 • Срок: 2017 – 2020 г.
 • Ръководител: доц. д-р Румяна Чукова.

АМЕРИКАНСКАТА ПУБЛИЧНА ДИПЛОМАЦИЯ СПРЯМО СТРАНИТЕ ОТ БИВШИЯ ИЗТОЧЕН БЛОК СЛЕД КРАЯ НА СТУДЕНАТА ВОЙНА

 • Срок: 2017 – 2020 г.
 • Ръководител: ас. д-р Симона Самуилова

ЕС – КИТАЙ

 • Срок: 2016 – 2019 г.
 • Ръководител: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.

ЕДИНАДЕСЕТА ПЕХОТНА МАКЕДОНСКА ДИВИЗИЯ ПРЕЗ ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА. СНИМКИ И ДОКУМЕНТИ

 • Срок: 2017 – 2018 г.
 • Ръководител: доц. д-р Александър Гребенаров.

ВМОРО ОТ КРАЯ НА ИЛИНДЕНСКО-ПРЕОБРАЖЕНСКОТО ВЪСТАНИЕ ДО БАЛКАНСКАТА ВОЙНА

 • Срок: 2016 – 2018 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Слави Славов

БЪЛГАРО-ДУБРОВНИШКИ ОТНОШЕНИЯ ПО ВРЕМЕ НА ВТОРОТО БЪЛГАРСКО ЦАРСТВО

 • Срок: 2015 – 2018 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Елена Костова.
 • Резултати: В резултат от работата на ръководитела на проекта в Държавния архив на Дубровник, Република Хърватска, издирен изворов материал, чието публикуване предстои.

ПРОСОПОГРАФИЯ НА КРУМОВАТА ДИНАСТИЯ

 • Срок: 2015 – 2018 г.
 • Ръководител: ас. д-р Кирил Ненов.

СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ И БЪЛГАРИТЕ

 • Срок: 2014 – 2017 г.
 • Ръководител: проф. д.и.н. Илия Илиев.
 • Резултати: подготвено монографично изследване.

БРАЧНАТА ПОЛИТИКА НА СРЕДНОВЕКОВНИТЕ БЪЛГАРСКИ ВЛАДЕТЕЛИ

 • Срок: 2012 – 2016 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Сашка Георгиева.
 • Резултати: публикувани студии и статии, участие в международни и национални конференции, подготвен хабилитационен труд.

ПРОЕКТИРАНЕ, ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА УЕБ-САЙТ НА СЕКЦИЯ „ПОМОЩНИ ИСТОРИЧЕСКИ НАУКИ И ИНФОРМАТИКА“

 • Срок: 2016 – 2017 г.
 • Ръководител: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Резултат: уеб-сайт на адрес: http://www.auxiliary.ihist.bas.bg/.

КЛАСИФИКАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ НА ИЗСЛЕДВАНИЯТА ЗА БЪЛГАРСКИЯ ПРЕХОД (1989-2007)

– Програма за подпомагане на млади учени в БАН за 2016, договор №4, научен ръководител проф. д-р Илияна Марчева.

 • Изпълнител: докторант Венелин Михайлов.

ГЕНЕАЛОГИЯТА В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОГРАФИЯ В ГОДИНИТЕ НА ПРЕХОДА

 • Срок: 2015–2018 г.
 • Ръководител: проф. д.и.н. Манчо Веков.

МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ 1944-1989

 • Срок: 2015 – 2017 г.
 • Ръководител: проф. д-р Илияна Марчева.
 • Резултати: студии, статии и монография.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ И БЛИЗКИЯТ ИЗТОК (1991 – 2003 Г.)

 • Срок: 2015 – 2017 г.
 • гл. ас. д-р Надя Филипова.
 • Резултати: студии, статии и монография.

ГРЪЦКИ ИЗВОРИ ЗА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ (ВИЗАНТИЙСКИ АВТОРИ ОТ ХV В.)

 • Срок: 2013 – 2015 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Владимир Ангелов.
 • Резултати: том ХІІ от поредицата Гръцки извори за българската история. Подбор, превод и коментар: Владимир Ангелов.

МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА БЪЛГАРИЯ: ПРИНОСЪТ НА ГЕРМАНСКИЯ КАПИТАЛ ЗА РАЗВИТИЕТО НА БЪЛГАРСКАТА ИКОНОМИКА ПРЕЗ МЕЖДУВОЕННИЯ ПЕРИОД

 • Срок: 2013 – 2015 г.
 • Ръководител: доц. д-р Мария Колева.
 • Резултати: монография.

БЪЛГАРСКИТЕ ГРАДСКИ ОБЩИНИ В МАКЕДОНИЯ 1903 – 1912 Г.

 • Срок: 2013 – 2015 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Росица Лельова.

МАТЕЕВ, П.  БЕЗКОРИСТНОТО ПОДВИЗАНИЕ НА ЕДИН КОТЛЕНЕЦ МЕЖДУ ДВА ВЕКА. АВТОБИОГРАФИЯ, СПОМЕНИ, ДЕЙНОСТ

 • Срок: 2013 – 2015 г.
 • Ръководител: ас. д-р Алека Стрезова.

БЪЛГАРИЯ И ДУБРОВНИК В ПЕРИОДА ХІІІ – ХІV В.

 • Срок: 2012 – 2015 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Елена Костова.
 • Резултати: съобщения, статии, студии. Ръководителят на проекта участва в различни международни конференции и семинари.

ОБЩЕСТВЕНО-ПОЛИТИЧЕСКА, ДИПЛОМАТИЧЕСКА И КНИЖОВНА ДЕЙНОСТ НА МАРКО Д. БАЛАБАНОВ СЛЕД 1878 ГОДИНА

 • Срок: 2009 – 2015 г.
 • Ръководител: доц. д-р Пламен Божинов.
 • Резултати: изнесени 7 доклада на научни форуми и 12 публикации на статии и студии.

ПОЛИТИЧЕСКИ И КУЛТУРНИ ХОРИЗОНТИ НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 70-ТЕ И 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

 • Срок: 2012 – 2016 г.
 • Ръководител: доц. д-р Сашка Миланова.
 • Резултати: 4 научни конференции с доклади и изготвени 8 научни публикации по темата.

ПОДХОДЪТ КЪМ СЪХРАНЯВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПАМЕТ СЛЕД 1989 Г.

 • Срок: 2012 – 2015 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Детелина Динева.

БРАТСТВО „ПРОСВЕЩЕНИЕ“ И БЪЛГАРСКОТО НАЦИОНАЛНОРЕВОЛЮЦИОННО ДВИЖЕНИЕ: ОТ ИДЕЯТА ЗА НАЦИЯТА НА „МЛАДА БЪЛГАРИЯ“ КЪМ БЪЛГАРСКОТО ЦЕНТРАЛНО БЛАГОТВОРИТЕЛНО ОБЩЕСТВО В БУКУРЕЩ (1876Г.)

 • Срок: 2012 – 2015 г.
 • гл. ас. д-р Елена Хаджиниколова.

ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА НА ФРАНЦИЯ ОТ ДЬО ГОЛ ДО МИТЕРАН (1958-1995)

 • Срок: 2011 – 2014 г.
 • Ръководител: доц. д-р Христо Милков.

ПРОЕКТИРАНЕ, ГРАФИЧНО ОФОРМЛЕНИЕ И КОНСТРУИРАНЕ НА ЛИЧЕН УЕБ-САЙТ

 • Срок: 2012 г.
 • Ръководител: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Резултати: уеб-сайт на адрес: http://www.valeristica.ihist.bas.bg/

ИСТОРИЯ НА БЪЛГРО- КИТАЙСКИТЕ ОТНОШЕНИЯ

 • Срок: 2011 – 2013 г.
 • Ръководител: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Резултати: монография.

ПАЛЕСТИНСКИЯТ ПРОБЛЕМ В ДИПЛОМАЦИЯТА НА НРБ

 • Срок: 2009 – 2014 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Надя Филипова.
 • Резултати: 4 студии и статии и участие в 2 конференции.

НАЧАЛО НА БЪЛГАРСКОТО ВЪЗРАЖДАНЕ В БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИОПИС (ХІХ-ХХ В.)

 • Срок: 2009 – 2013 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Любомила Соленкова.

ОТНОШЕНИЯТА МЕЖДУ БЪЛГАРИЯ И ФРАНЦИЯ В ПЕРИОДА 1969-1974 Г.

 • Срок: 2009 – 2013 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Ирина Григорова.
 • Резултати: участие в 5 научни форума с доклади и изготвени 12 научни публикации по темата.

РУСКИЯТ ВИЦЕКОНСУЛ В ПЛОВДИВ НАЙДЕН ГЕРОВ И БЪЛГАРСКОТО ОБЩЕСТВО (1857-1877)

 • Срок: 2007 – 2013 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Антоанета Кирилова.

VALERISTICA POLYHISTORICA. ИЗБРАНИ ПРИНОСИ КЪМ ГРАНИЧНИ ОБЛАСТИ НА ИСТОРИЯТА

 • Срок: 2011–2012 г. Частично финансиран от фонд „Научни изследвания”, Договор № ДНИТС 01/20 от 12 дек. 2011 г.
 • Ръководител: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Резултати: Книга: В. Стоянов. Valeristica Polyhistorica. Избрани приноси към гранични области на историята. София: Институт за исторически изследвания при БАН, 2011, т. 1, 534 с.

ПОЛИТИЧЕСКИ И ВОЕННИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ БЪЛГАРСКОТО И АЛБАНСКОТО ОСВОБОДИТЕЛНО ДВИЖЕНИЕ В МАКЕДОНИЯ 1912-1915 Г.

 • Срок: 2009 – 2012 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Георги Георгиев.

БОГДАН В. МОРФОВ – ИНЖЕНЕР, ДИПЛОМАТ, ОБЩЕСТВЕНИК

 • Срок: 2008 – 2012 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Румен Караганев

ГРАДОВЕ И ГРАДСКИ ЖИВОТ В ЮГОЗАПАДНИТЕ БЪЛГАРСКИ ЗЕМИ ПРЕЗ ХІІІ – ХІV В. ПРОБЛЕМИ НА ПОЛИТИЧЕСКАТА ИСТОРИЯ

 • Срок: 2008 – 2012 г.
 • Ръководител: гл. ас. д-р Елена Костова.
 • Резултати: съобщения, статии, студии, както и една монография, преведена на английски език и посветена на историята на Средновековния Мелник (от края на ХІІ – до края на ХІV в.); участие в множество научни конференции и семинари, както и в ХХІІ Международен конгрес по византинистика, проведен в София през месец август 2011 г.