Научно-приложни проекти

Проект: Подготовка и провеждане на ученическа конференция на тема „Ньойският договор и последиците от него“, посветена на 100-годишнината от подписването му

Срок: 2019–2020 г.

Цели

Целта на проекта е, от една страна, да се стимулира интереса на учениците към историята като предмет от тяхната училищна подготовка, а от друга, те да бъдат запознати с онези страни на изследователската работа, като издирване на документи в архивите и подбор и изучаване на литературата по даден проблем, които обикновено остават скрити от погледа на широката публика, но които са в основата на процеса на писане на историята. Стремежът на начинанието е да бъде привлечено вниманието и любопитството на младите хора към науката история, да се стимулират наклонностите им към творчество и желанието им за изява извън рамките на задължителния учебен процес. Както и да бъдат надградени познанията им с помощта на специалисти от ИИстИ. Така академичните познания на членовете на Института могат да имат практическа полза за средното образование.

За осъществяването на проекта учените от Института за исторически изследвания бяха подкрепени от Регионално управление на образованието София-град към МОН, с чието съдействие беше извършен подбор на участниците в проекта и бяха очертани неговите образователни и педагогически рамки.

Темата на проекта беше подбрана във връзка със 100-годишнината от подписването на Ньойския договор, като конференцията беше посветена на 150-годишнината на БАН.

Участници

1. Екипи от ученици от гимназиалния етап на обучение и техните учители от следните столични училища:

 • 1 СУ „Пенчо Славейков“, учители Атанас Кралев и Йорданка Станева;
 • 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, учители д-р Сия Никифорова и д-р Силвия Калпакова;
 • 18 СУ „Уилям Гладстон“, учител Георги Станев;
 • 56 СУ „Проф. Константин Иречек“, учители Надежда Стойкова и Диана Илиева;
 • 73 СУ „Владислав Граматик“, учители Милена Менкова и Тодор Зарков;
 • 91 НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, учители д-р Валентина Павлова и д-р Зорница Велинова;
 • 105 СУ „Атанас Далчев“, учители д-р Чавдар Ветов и Ренета Димитрова;
 • 125 СУ „Боян Пенев“, учител Пламен Салтиров;
 • 127 СУ „Иван Денкоглу“, учители Христина Руменова-Михайлова и Боряна Маркова;
 • 134 СУ „Димчо Дебелянов“, учител Павлина Календерова;
 • Първа АЕГ, учител Илияна Григорова-Ангелова;
 • Втора АЕГ „Томас Джеферсън“, учители Надежда Алексиева и Елена Григорова;
 • СМГ „Паисий Хилендарски“, учители д-р Антоан Тонев и Евдокия Ангелова;
 • НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“, учители Стоян Терзиев, Пламен Янков и Кристина Ушева.

2. Учени от Института за исторически изследвания към БАН – доц. д-р Петя Димитрова, доц. д-р Румяна Чукова, доц. д-р Теодоричка Готовска-Хенце, доц. д-р Мария Колева, гл. ас. д-р Инна Манасиева, гл. ас. д-р Симона Самуилова, гл. ас. д-р Алека Стрезова, гл. ас. д-р Чавдар Ветов, ас. д-р Катина Йонева, ас. д-р Виктор Рогозенски

Дейности по проекта

май-юни 2019 г. – Работа по изготвяне на проекта от участниците от Института;

юни 2019 г. – Разговор с експерти от РУО София-град по рамката на проекта;

септември 2019 г. – Среща в РУО София-град с представители на училищата, селектирани за участие в проекта, уточняване на начина на работа и параметрите на презентациите;

октомври-ноември – Уточняване на екипите и темите на презентациите на участниците в проекта

декември 2019 г. – част от учениците посетиха библиотеката на Института за исторически изследвания, където библиотекарят Десислава Илиева ги запозна с основните принципи на работа с книжния фонд, с работата с различните видове каталози, показа им някои интересни издания, намиращи се на разположение в библиотеката.

19 и 20 февруари 2020 г. – посещение на Държавна агенция „Архиви“, където мл. експерт Христин Лалев изнесе за участниците в проекта специална беседа, посветена на Първата световна война и участието на България в нея. В хода на беседата бяха показани документи, съхранявани в ЦДА, включително екземплярът на Ньойския договор, който се пази в архива.

 

 

 

 

4 и 5 март 2020 г. – посещение на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“. В рамките на организираното групово посещение учениците разгледаха зала „История на книгата“ и прилежащата ѝ класна стая; изложбената експозиция, посветена на 150-годишнитата от учредяването на Българската екзархия в централното фоайе на библиотеката; участниците в проекта бяха разведени из основните читални на първия и втория етаж на библиотеката; за желаещите беше осигурено ползване на каталозите и читалните зали.

 

 

 

18 март 2020 г. – конференция в зала „Проф. Марин Дринов“ (Големия салон) в ЦУ на БАН. Това авторитетно място трябваше да придаде тежест на форума и допълнителна мотивация както за преките участници – учениците и техните учители, така и за всички присъстващи – учени, учители, родители, общественост. Поради обявеното на 13 март 2020 г. извънредно положение в страна конференцията не се състоя.

Резултати

Въпреки невъзможността за осъществяване на заключителната фаза на проекта – провеждането на конференцията, проектът може да бъде отчетен като успешен.

Участниците преминаха през всички останали етапи – посетиха ДА „Архиви“ и НБКМ „Св.св. Кирил и Методий“, запознаха се с основни моменти от „невидимата“ работа на историка, самите те се докоснаха до тази работа, подготвяйки доклади и презентации по избраните теми. Можем само да съжаляваме, че разразилата се пандемия не им даде възможност да усетят удовлетворението от представянето на резултатите от своя труд пред останалите участници в проекта, пред учените от БАН и пред всички желаещи да присъстват на това първо по рода си мероприятие.

Независимо от неблагоприятното стечение на обстоятелствата ние разполагаме с 14 презентации – свидетелство за успеха на инициативата да се стимулира интерес към историята, към издирването на документи и други свидетелства за недалечното минало, както и да се насочи творческата енергия на учениците с помощта на специалистите от ИИстИ и на учителите в полето на историческите търсения. За съжаление не всички участници успяха да представят резултатите от своя труд – надеждата за бързо отминаване на епидемиологичната обстановка, респ. за възможността за провеждане макар и със закъснение на присъствена конференция, отложи във времето завършването на проекта. Това не позволи на екипите, чиито участници завършиха през 2020 г. средното си образование, да предадат своите презентации.

С наличните презентации можете да се запознаете, натискайки съответния линк в програмата на конференцията.

ПРОГРАМА