Семинари

А. Общоинститутски семинар
Актуални проблеми на историята и историографията

В началото на 2013 г. стартира дейността на Семинара на Института за исторически изследвания „Актуални проблеми на историята и историографията“. Ръководител на семинара е проф. д-р Илияна Марчева. Ежемесечно на него се изнасят лекции, посветени на важни теми от българската и световната историография. Лектори на Семинара са били български учени от сродни научни звена (доц. П. Данова) и гости от чужбина (проф. Роман Холец, доц. Дмитро Миколенко и к.и.н. Елена Валева). Семинарът отговаря на интереса на обществото към историческите знания и има амбицията да се превърне във водещ център на разпространение и популяризиране на достиженията на историческата наука. Основни лектори на Семинара са учени от Института за исторически изследвания:

 • Представяне на книгата „История на Българската академия на науките.  Част първа. 1869-1947“ с автори: Илия ТодевДимитър ХристовЙорданка Гешева и Николай Поппетров. Участници, направили изказвания: проф. д.и.н. Илия Тодев, гл.ас. д-р Димитър Христов, книгата бе представена от доц. д-р Румяна Първанова и доц. д-р Росица Стоянова. 8 март 2016 г.  в Големия салон на БАН. 
 • Доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце. Типология на чешката и словашка миграция към българските земи, 16 май 2016 г.
 • Доц. д-р Виолина Атанасова. Рецепцията на Индия в България, 20 октомври 2015 г.
 • Гл. ас. д-р Димитър Христов. Григор Пърличев и духът на романтизма . Доклад, четен в рамките на Тържествена сесия на семинар „Актуални проблеми на историята и историографията“ по случай 185 години от рождението на Григор Пърличев и 155 години от присъждането му на „Омиров лавров венец“ за поемата „Сердарят“; Организатор: ИИстИ съвместно с Института за литература и Института за български език, 23 юни 2015 г.
 • Доц. д-р Пламен Божинов. Участието на Марко Д. Балабанов в дейността на Временното руско управление, 24 март 2015 г.
 • Гл. ас. д-р Любомила Соленкова. Българският въпрос в чешката политическа сатира (1876-1878), 24 март 2015 г.
 • Доц. д-р Христо Милков. Май 1968 година в българските дипломатически архиви“ октомври 2015 г.
 • Доц. д-р Румяна Чукова. Транзитните региони от пътя на джихада: Балканите, Кавказ и Централна Азия, 17 февруари 2015 г.
 • Актуални проблеми на историята на съвременността, отразени в няколко международни форума през 2014 г. с участието на:
  Гл. ас. д-р Надя Филипова: презентация на „Fourth World congress for Middle Eastern Studies”, Ankara, 18-22 August 2014 и „Fourth European congress on World and Global History”, organized by ENIUGH, Paris, 4-7 September 2014;
  Гл. ас. д-р Ирина Григорова: презентация на научния проект на Сорбоната „Sorbonne Cold War Studies Project” и проведената в рамките на този проект международна конференция “France, the USSR, and the End of the Cold War, 1975-1991” (24-25 януари 2014 г.);
  Ас. д-р Евгений Кандиларов: презентация на 50-та Международна конференция по работническа и социална история на тема “Принудителният труд в домакинствата, в сферата на услугите, земеделието, индустрията, сексуалните услуги и др.  1850-2000”, Линц, Австрия. 
 • Гл. ас. д-р Димитър Христов. Двата юбилея на БАН: 170 години от идеята за българска академия, 27 май 2014 г.
 • Гл. ас. д-р Детелина Динева. Институции и памет. Подходът към близкото минало, 3 декември 2013 г.
 • Доц. д-р Христо Милков. Дьо Гол: отказът от политиката, 24 септември 2013 г.
 • Доц. д-р Христо Милков. Произход и корени на френския антисемитизъм. Еврейският геноцид във Франция (1940–1944), 25 юни 2013 г.
 • Гл. ас. д-р Надя Филипова. Сирия във външната политика на НРБ, 21 май 2013 г.
 • Доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце. Достижения и проблеми на историческата наука в Словакия“, 9 април 2013 г.
 • Доц. д.и.н. Пенка Пейковска. Реформите в хуманитаристиката в Унгари и Словакия. 9 април 2013 г.
 • Доц. д-р Димитър Митев. Готово ли бе българското общество за предизвикателството Балкански войни, 19 февруари 2013 г.

Б. Други семинари

 • Семинар на Института за световна история към Китайската академия за обществени науки (по съвместен проект на ИИстИ и ИСИ-КАОН). Пекин, 6 септември 2016 г.
  Участници: проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Петя Димитрова.
 • Пътуващ семинар „100 години ж.п. линия Радомир, Дупница, Горна Джумая, Св. Врач, Петрич, Струмица”, 13 април – 3 ноември 2016 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • Международен семинар, посветен на организирането на ХХІІІ-тия Световен конгрес по история, Полша, Познан 2020, Проведен в Наледжов, Полша, 22 – 26 септември 2016 г.
  Участници: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Научна среща „Български исторически четения. Богатството на българското християнство“, София, ИЕФЕМ – БАН, 21 май 2016 г.
  Участник с доклад: гл.ас. д-р Весела Трайкова.
 • Проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Семинар, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”, УЦ „Бачиново”, Благоевград, 14 октомври 2015 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Димитър Христов, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, Кръстьо Йорданов.
 • Семинар за журналисти “Дискриминацията, скрита зад думите (свободата на словото срещу речта на омразата в епохата на мултикултурализма), СБЖ, София, 8 май 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Кръгла маса по повод 70 години от края на Втората световна война, Руски културно – информационен център, 5 май 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Начални проучвания по стопанска история и история на социално-икономическата сфера в Югозападна България. Семинар, организиран от ЮЗУ „Неофит Рилски”, УЦ „Бачиново”, Благоевград, 15 октомври 2014 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Любомила Соленкова, гл. ас. д-р Димитър Христов.
 • Семинар с международно участие „Бъдеще в миналото: извори за българската история нарастват online”, София, 30 октомври 2014 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Национален студентски пътуващ семинар „Поход по местата на Самуилова България”, 1 – 7 юни 2014 (Проведен във връзка с честванията на 1000 години цар Самуил, Участниците в Семинара преминаха през България, Македония, Албания и Гърция), беседи, свързани с посещаваните градове и разглежданите обекти. Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Международен интердисциплинарен семинар „Продуктивни методи в интердисциплинарното изследване на жените и светостта в славянското средновековие”, СУ „Св. Климент Охридски“, 29.05. 2014г. Участник с доклад: доц. д-р Олга Тодорова.
 • Колоквиум (по програмата на Съвета на Европа “Съхраняване на паметта за Холокоста и предпазване от престъпления против човечеството”)на тема, Les Juifs en Bulgarie et dans les territoires sous administration bulgare pendant l Holocauste / Евреите в България и в териториите под българска администрация по време на холокоста, София, 26 май 2014 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • България – извори и документи. Семинар, организиран от ИИстИ в рамките на проект „България – извори и документи”., София, х-л „Вега”, 12-14 март 2014 г. Участници с доклади: гл. ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, гл. ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Даниела Вичкова, ас. д-р Кръстьо Йорданов, научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Семинар по проект BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи”, Велико Търново, април 2014 г.

Участници: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.

 • Семинар „Сръбските владетелски манастири“, Сърбия, организатор ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент Охридски”, Република Сърбия, 20 – 23 юни 2013 г.

Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.

 • Кръгла маса „Политическата система, държавата и обществото в България през ХХ век“, посветена на 85 години от рождението на акад. Мито Исусов (1928 -1997), 11 декември 2013 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Димитър Луджев, проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Румяна Богданова, доц. д-р Сашка Миланова, доц. д-р Румяна Първанова, гл. ас. д-р Надя Филипова, доц. д-р Евгений Кандиларов, гл. ас. д-р Детелина Динева, доц. д-р Христо Милков.
 • Международен изследователски семинар „Нови свидетелства за съдбата на еврейската диаспора в Европа (1939-1949)“, София, 4-5 ноември 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Обучителен семинар на тема: „Извори и документи“, Благоевград, 3 – 5 октомври 2013 г. в рамките на проект „България – извори и документи“.
  Участници: гл. ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, гл. ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Даниела Вичкова, научни сътрудници от секция „Средновековна история на България“.
 • Доц. д-р Димитър Митев. България, извори и документи. Лекция на тема: „Архивното дело в Лондон, Женева и Белград“. София, 12-14 март 2014 г.
 • Гл. ас. д-р Слави Славов. Лекция, посветена на 135-годишнината от Кресненско-Разложкото въстание, Македонски дом-Варна, 8 октомври 2013 г.
 • Доц. Д-р Румен Караганев. Обучител и лектор на докторанти и постдокторанти по проекта „България – извори и документи“, три сесии септември и октомври 2013 г.
 • Гл. ас. д-р Георги Георгиев. Обучител и лектор на докторанти и постдокторанти по проекта „България – извори и документи“.
 • Семинар „Стопанска и социална история. Бъдещето през културата на миналото”, Център за култура и дебат Червената къща, 28 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Олга Тодорова.
 • Семинар „Стопанска и социална история. Бъдещето през културата на миналото”, София, Център за култура и дебат Червената къща, 10 октомври 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Стефка Първева.
 • Семинар „Остров Корфу – между византийската традиция и чуждите влияния“, организатор ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев” при СУ „Св. Климент Охридски”, Корфу – Янина, Гърция, 19 – 23 април 2012 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Научен семинар на Българска генеалогична федерация, София, 17 май 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Манчо Веков.
 • Международен пътуващ семинар “Съвременни измерения на европейското образователно и научно пространство: българо-чешки културни общувания”, Прага, 19 април 2012 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.