Форуми

2022

2019

2016

 • Пета национална среща по балканистика „Миграциите и Балканите от древността до наши дни”, София, 17 – 19 ноември 2016 г.
  Участник от института и организатор на Втори панел – проф. д-р Йорданка Гешева; участник с доклад – доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Национална научна конференция „Генеалогията – минало, настояще и бъдеще“ София, 17 – 18 ноември 2016 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН(секция ПИНИ), Българска генеалогична федерация, Народно читалище „Славянска беседа“
  Модератор: доц. д-р Антоанета Запрянова, секретар д-р Таня – Йоанна Минкова. Участници с доклади: проф. д.и.н. Манчо Веков, ас. д-р Чавдар Ветов, ас. д-р Мария Левкова-Мучинова, ас. д-р Даниела Вичкова.
 • Трета национална научна конференция „Град и памет. Априлското въстание през призмата на паметта“, Пазарджик, 6 – 7 октомври 2016 г.
  Организатори: РИМ – Пазарджик, Община Пазарджик и Институт за исторически изследвания при БАН.
  Участници с доклади: доц. д-р Пламен Божинов, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова.
 • Втора научна конференция „Курорти, курортно дело и почивка в България – модернизация и европейски влияния”, Кюстендил, 29 – 30 септември 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д.и.н. Лизбет Любенова.
 • Научна конференция “Църковното и образователното дело в Тракия ХV-ХІХ в.”, Свиленград, 29 септември 2016 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Стефка Първева, ас. д-р Стефан Димитров.
 • International symposium “Migration, Identity and Integration in Hungary in Historical Perspective” / “Migráció, identitás és integráció Magyarországon történeti perspektívában” / 8th International Congress of Hungarian Studies, Pécs (Hungary), 26 август 2016 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ), Изследователски център по хуманитаристика при Унгарската академия на науките
  Модератор и участник с доклади: доц. д-р Пенка Пейковска.
 • Международна научна конференция „Международни миграции в България, ХІХ-ХХІ век. Историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти“ / International Migrations in Bulgaria, 19th – 21st Centuries: Historical-Demographic, Social-Anthropological and Ethno-Cultural Aspects, София, 1 юни 2016 г.
  Модератор: доц. д.и.н. Пенка Пейковска.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Валери Стоянов, проф. д.и.н. Манчо Веков, доц. д.и.н. Пенка Пейковска, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Инна Манасиева, ас. д-р Чавдар Ветов.
 • Anniversary International Conference “Ten Years of the Bulgarian-Hungarian Joint History Commission: Bulgaria and Hungary – Connected Histories in Central and Southeast Europe, 17th-21st Centuries”, Sofia, 31 май 2016 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ), Изследователски център по хуманистаристика при Унгарската академия на науките, Посолство на Унгария в България, Унгарски културен институт в София. Модератор: доц. д.и.н. Пенка Пейковска.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Валери Стоянов, проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Пенка Пейковска.
 • „Българо-унгарската историческа комисия между традицията и новаторството“.
  Участници с доклади: доц. д-р Стефка Първева, доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце.
 • Международна научна конференция „Българският национален въпрос през Втората световна война”, Кюстендил – Босилеград – Кюстендил, 11 – 13 май 2016 г.
  Съорганизатор: Институт за исторически изследвания при БАН.
  Участници с доклади: доц. д.и.н. Лизбет Любенова, Дивна Гоцева, доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Гeорги Георгиев, доц. д-р Димитър Митев, д-р Володя Милачков.
 • International workshop „Migrations in Europe: Past and Modern Aspects”, Sofia, 19 April 2016.
  Участник с доклад: доц. д.и.н. Пeнка Пейковска.
 • Национална научна конференция „Априлското въстание 1876 година в съдбата на българския народ”, Исторически музей – гр. Панагюрище, 14 – 15 април 2016 г.
  Организизатори: Община Панагюрище, Национален комитет за честване на Априлското въстание, Институт за исторически изследвания при БАН, Фондация „Васил Левски” и Исторически музей – Панагюрище.
  Участници с доклади: проф.д.и.н. Илия Тодев – научно ръководство и слово за откриване, доц. д-р Пламен Божинов, гл. ас. д-р Любомила Соленкова гл. ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Кръстьо Йорданов, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова ас. д-р Даниела Вичкова.

2015

 • 5th International Balkan Annual Conference „The Balkans – Past and Present: Mutual Influences and Interactions”, Sofia, 26 – 28 November 2015.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Тодев, водещ организатор и пленарен доклад, ас. д-р Мария Левкова-Мучинова, ас. д-р Кръстьо Йорданов ас. д-р Алека Стрезова, доц. д-р Димитър Митев.
 • Национална научна конференция „Родословия – за нас, за обществото. 2”, София, 19 ноември 2015 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ) и Българска генеалогична федерация.
  Модератор: доц. д-р Антоанета Запрянова.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Манчо Веков, ас. д-р Чавдар Ветов, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, ас. д-р Даниела Вичкова.
 • Българо-китайска научна конференция „Преходът в България – китайските и българските гледни точки“ (“The Transition in Bulgaria: Bulgarian and Chinese Points of View”), Институт за исторически изследвания, БАН, 18 ноември 2015 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН и Института за световна история при Китайската академия за обществени науки.
  Участници с доклади: проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Евгений Кандиларов, доц. д-р Петя Димитрова, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Детелина Динева, гл. ас. д-р Инна Манасиева.
 • „90 години от гръцкото нападение в Петричко през 1925 г.“, Петрич, 4 ноември 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Георги Георгиев, доц. д-р Димитър Митев.
 • Международна научна конференция „Първата световна война на Балканите и встъпването на България в нея (1914 – 1915 г.)“, София, 13 – 16 октомври 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Владимир Златарски, гл. ас. д-р Росица Лельова, гл. ас. д-р Инна Манасиева, гл. ас. д-р Войн Божинов, доц. д-р. Александър Гребенаров, акад. д.и.н. Георги Марков, гл. ас. д-р Георги Н. Георгиев, гл. ас. д-р Слави Славов, Ас. Николай Поппетров, д-р Володя Милачков.
 • Българо – сръбска конференция „Средновековните Балкани: кръстопът на култури“, София, 1 – 2 октомври 2015 г., проведена в рамките на съвместен проект на Института по балканистика с Център по тракология (БАН) и Византолошки институт (САНУ).
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България“.
 • Национална конференция, посветена на 830-та годишнина от въстанието на Асеневци и началото на Второто българско царство, В. Търново, октомври 2015 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”, проф. д.и.н. Илия Илиев – член на Организационния комитет, с пленарен доклад.
 • International Conference „Political and Military Relationships in the Balkans during the World War One”, София, 29 септември 2015 г.
  Модератор: доц. д.и.н. Пенка Пейковска.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Валери Стоянов, доц. д-р Пенка Пейковска, ас. д-р Чавдар Ветов, Десислава Костадинова.
 • „Съединението на България от 1885 г. 130 години по-късно“, Пловдив, 25 – 26 юни 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Румяна Първанова, доц. д-р Владимир Златарски, ас. д-р Алека Стрезова, гл.ас. д-р Чавдар Ветов, ас. Николай Поппетров.
 • Научна конференция „Трима бележити българи – Владимир Караманов, Емануил Попдимитров и Ефрем Каранфилов”, Кюстендил, 17 юни 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Георги Георгиев, ас. Николай Поппетров.
 • International conference „Old Topics – New Approaches: Rediscovering the Sources”, Sofia, 21st May 2015.
  Модератор: доц. д.и.н. Пенка Пейковска
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Валери Стоянов, доц. д.и.н. Пенка Пейковска, доц. д-р Стефка Първева, доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце, доц. д-р Мария Колева, ас. д-р Чавдар Ветов.
 • Международна научна конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“, София, 21 – 23 април 2015 г., Военна академия „Г. С. Раковски“.
  Организатори: Военна академия „Г. С. Раковски”, Институт за исторически изследвания при БАН, Институт по балканистика с център по тракология при БАН, Национален военноисторически музей, Съюз на офицерите и сержантите от запаса и резерва, Съюз на възпитаниците на военните училища, ШЗО и родолюбивото войнство и гражданство, Съюз на ветераните от войните в България, Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите, Отечествен съюз на България, Български антифашистки съюз, Македонски научен институт и Военноисторическа комисия, във Военна академия „Г. С. Раковски.
  Участници с доклади: доц. д-р Румяна Чукова, доц. д-р Петя Димитрова, доц. д-р Христо Милков, доц. д-р Сашка Миланова, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Ирина Григорова, доц. д-р Александър Гребенаров, ас. Николай Поппетров.
 • Международна научна конференция, посветена на 200 години от рождението на княз Ото фон Бисмарк, София, БАН, Голям салон, 9 април 2015 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Тодев – уводни думи и медиация, доц. д-р Владимир Златарски.

2014

 • Кръгла маса „Кюстендилският регион и културно-цивилизационните контактни коридори на Балканите през XIX и XX в.“, Кюстендил, 13 ноември 2014 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, доц. д-р Румяна Чукова, доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце, гл. ас. д-р Георги Георгиев, д-р Володя Милачков.
 • Научна конференция с международно участие „Константин Иречек: историк, държавник, общественик, мемоарист”, София, 11 ноември 2014 г.
  Участници с доклади: акад. Георги Марков (пленарен доклад), проф. д-р Йорданка Гешева, доц. д.и.н. Лизбет Любенова, доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце.
 • Национална научна конференция „Академик Иван Евстратиев Гешов (1849-1924) – държавник, общественик и учен, меценат на българската наука и култура“, РИМ – Пловдив: 6 – 7 ноември 2014 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН, Регионален академичен център – Пловдив, РИМ – Пловдив, Община Пловдив
  Участници с доклади: доц. д-р Пламен Божинов, доц. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Румяна Първанова, доц. д-р Даниел Вачков, проф. д-р Йорданка Гешева, доц. д-р Владимир Златарски, доц. д-р Василка Танкова, доц. д-р Христо Милков, ас. д-р Алека Стрезова, ас. д-р Антоанета Кирилова, ас. Николай Поппетров.
 • Международна конференция, посветена на 1000 г. от смъртта на цар Самуил, Петрич, ноември, 2014 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Илиев – член на Организационния комитет, с пленарен доклад; научни сътрудници от секция „Средновековна история на България“.
 • Българо – унгарския научен форум „Унгарската османистика и българистика – актуални постижения“, София, 28 октомври 2014 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ), Институт по история към Изследователски център по хуматираистика при Унгарската академиа на науките, Унгарски културен институт в София.
  Модератор: доц. д.и.н. Пенка Пейковска.
  Участници с доклади и представяне на книги: проф. д.и.н. Валери Стоянов, доц. д.и.н. Пенка Пейковска.
 • Международна конференция, посветена на 1000 години от смъртта на цар Самуил, София, октомври 2014 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”; проф. д.и.н. Илия Илиев – член на Организационния комитет, с пленарен доклад.
 • Национална конференция „Родословие – за нас, за обществото”, София, 20 октомври, 2014
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ), БГФ. Модератор: доц. д-р Антоанета Запрянова
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Манчо Веков, проф. д-р Йорданка Гешева.
 • Семинар в Института за световна история, Китайска академия за обществени науки (КАОН), Пекин, септември 2014 г.
  Участници: гл. ас. д-р Детелина Динева, гл. ас. д-р Инна Манасиева.
 • Национална студентска конференция „1000 години Самуилова България”, Благоевград, 3 – 4 Септември 2014 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Юбилейна българо-руска научна конференция „България – Русия. 135 години от установяването на дипломатически отношения: минало, настояще и бъдеще“, София, 7 – 8 юли 2014 г.
  Организатори: Форум „България-Русия“ и Фондация „Славяни“ в партньорство с редица държавни институции и организации от българска и руска страна, сред които Институт за исторически изследвания при БАН.
  Участници с доклади: проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Петя Димитрова, доц. д-р Сашка Миланова.
 • Втора национална конференция „Град и памет“, Пазарджик, 5 – 6 юни, 2014 г. Участници с доклади: акад. Георги Марков, проф. д.и.н. Тамара Стоилова, доц. д-р Василка Танкова, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Росица Лельова, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ас. Николай Поппетров.
 • Кръгла маса „Духовност и книжовност на българите през вековете“, София, 20 май 2014 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце, доц. д-р Христо Милков.
 • International Conference „Contacts and Conflicts in Central and Southeast Europe: Hungarian and Bulgarian Approaches“, Budapest, 13 – 14 May 2014.
  Модератор: доц. д-р Пенка Пейковска.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Валери Стоянов, доц. д.и.н. Пенка Пейковска, доц. д-р Стефка Първева, гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Трета международна конференция по история, археология и културен туризъм „Пътуване към България” – „България в европейската култура, наука, образование и религия”, Шумен, май 2014 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Илиев – член на Организационния комитет (с пленарен доклад), доц. д.и.н. Лизбет Любенова, гл. ас. д-р Владимир Ангелов, гл. ас. д-р Елена Костова, гл. ас. д-р Сашка Георгиева, гл. ас. д-р Росица Лельова, гл. ас. д-р Ирина Григорова, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, ас. Николай Поппетров.
 • Международна научна конференция на тема „Първата световна война: Памет на поколенията“, 9 – 10 април 2014 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН, УниБИТ, ЮЗУ „Неофит Рилски“
  Участници с доклади: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д.и.н. Лизбет Любенова, доц. д-р Христо Милков.
 • Българо – полска научна конференция „Полша и поляците в българската история (средата на XIX – средата на ХХ век)”, София, 20 – 21 март 2014 г.
  Модератор и участник с доклад: проф. д-р Йорданка Гешева, гл. ас. д-р Станислава Стойчева.
 • „Средновековна България в контекста на балканската и европейската история и култура”, Научна конференция в чест на 90 годишнината на проф. д-р Василка Тъпкова – Заимова, 28 февруари 2014 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Институт за исторически изследвания е съорганизатор на форума.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Сашка Георгиева.

2013

 • International Conference “The Fairest Meadows in the World: Crusades and Crusaders in the Balkans”, 7 – 9th November 2013, St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Tarnovo, The University of Chicago, Illinois, USA, The University of Tennesssee – Knoxville, USA.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Международна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи” / 100th Anniversary of the Balkan Wars. Sources and Documents, София – Рилски манастир, 11 – 12 ноември 2013 г.
  Участници с доклади: проф. д-р Йорданка Гешева(модератор), доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Владимир Златарски, доц. д-р Христо Милков, гл. ас. д-р Димитър Христов, гл. ас. д-р Владимир Ангелов, ас. д-р Доротея Валентинова, ас. д-р Кирил Ненов, ас. д-р Стефан Димитров, ас. д-р Васил Нинов, аспирант Ива Инджова, доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Володя Милачков, гл. ас. д-р Георги Георгиев, гл. ас. д-р Слави Славов, доц. д-р Румен Караганев, гл. ас. д-р Станислава Стойчева.
 • Българо-руска виртуална конференция „Российская и болгарская государственность: проблемы взаимодействия. ХІХ-ХХ вв.“, София – Москва, 5 ноември 2013 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Тамара Стоилова, проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Сашка Миланова, доц. д-р Пенка Пейковска, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Ирина Григорова.
 • Международна научна конференция, посветена на 175-годишния юбилей на проф. Марин Дринов и на Деня на народните будители „Българската хуманитаристика в контекста на европейското научно дирене”, София, 31 октомври – 1 ноември 2013 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН, със съдействието на Софийска община, НБКМ „Св.Св. Кирил и Методий” и ИБЦТ “Ал. Фол“.
  Участници с доклади: проф. д-р Йорданка Гешева (модератор), доц. д-р Мариана Малнова – Тиен, гл. ас. д-р Росица Лельова, доц. д-р Пламен Божинов, доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце, доц. д-р Мария Колева, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, Е. Хаджиниколова, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, гл. ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Кръстьо Йорданов, гл. ас. д-р Инна Манасиева, доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Българо-полска научна конференция „Ватиканът – Полша – България. 150 години от началото на мисията на Конгрегацията на Възкресенците в България”, София, 24 октомври 2013 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН, Посолство на Република Полша в София.
  Участници с доклади: проф. д-р Йорданка Гешева, проф. д.и.н. Тамара Стоилова, доц. д-р Благовест Нягулов, г. ас. д-р Станислава Стойчева.
 • International Conference “Law in the Periphery, Periphery in the Law”, 4 – 6th October 2013, Kyustendil (TBC), Sofia University “St. Kliment Ohridski”, Centre of Excellence “Dialogue Europe”.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България“.
 • Национална научна конференция „Легендата като исторически и генеалогичен извор. 2”, София, 24 октомври 2013 г.
  Организатори: Българска генеалогична федерация „Родознание” и Институт за исторически изследвания при БАН.
  Модератор: доц. д-р Антоанета Запрянова.
  Участници с доклади: проф. д-р Йорданка Гешева, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, ас. д-р Чавдар Ветов.
 • Кръгла маса „Реформите в България, Източна Европа и перспективите за тяхното съвместно изследване в България и Китайската народна република“, 9 октомври 2013 г.
  Участници с доклади: проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Евгений Кандиларов, гл. ас. д-р Детелина Динева.
 • Международна научна конференция „Националната идея от Сан – Стефано до Букурещ 1878 – 1913“, Благоевград, 3 – 4 октомври 2013 г.
  Участници с доклади: доц. д.и.н. Лизбет Любенова, доц. д-р Румен Караганев, гл. ас. д-р Росица Лельова, гл. ас. д-р Станислава Стойчева, гл. ас. д-р Слави Славов.
 • Конференция „Индустрия, технологии и иновации: историческият опит на българите и приносът на габровци“, Габрово, 10 – 11 септември 2013 г.
  Организатори: РИМ – Габрово и Институт за исторически изследвания при БАН
  Участници с доклади: проф. д-р Илияна Марчева (Научен ръководител на конференцията), доц. д-р Евгений Кандиларов, доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Пенка Пейковска, гл. ас. д-р Ирина Григорова.
 • Национална конференция с международно участие „Националноосвободителните борби XV-XIX в.: личност, народ, история“, Чипровци, 7 – 8 септември 2013 г.
  Организатори: Община Чипровци, Исторически музей Чипровци, Институт за исторически изследвания при БАН, Унгарски културен институт – София.
  Участници с доклади: проф. д-р Йорданка Гешева, доц. д.и.н. Пенка Пейковска.
 • Средновековието – изучаване и пресъздаване“. Първа годишна научна конференция на „Медиевалиа: Асоциация за европейски и средиземноморски средновековни изследвания“, 21 юни 2013 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Трети международен конгрес по българистика, София, 23 – 26 май 2013 г.
  Организатори: СУ „Св. Климент Охридски“, Институт за исторически изследвания при БАН.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Валери Стоянов, доц. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Румяна Конева, доц. д-р Василка Танкова, , доц. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Сашка Миланова, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Ирина Григорова, гл. ас. д-р Евгений Кандиларов, ас. д-р Алека Стрезова, доц. д-р Пламен Божинов, Е. Хаджиниколова, ас. д-р Антоанета Кирилова, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ас. д-р М.ария Левкова – Мучинова, гл. ас. д-р Димитър Христов, доц. д-р Благовест Нягулов, гл. ас. д-р Весела Трайкова.
 • Международна научна българо-руска конференция „135 години по-късно: България-Русия – Евразия“, София, 27 февруари – 1 март 2013 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН и СУ „Св. Кл. Охридски“.
  Участници с доклади: доц. д-р Пенка Пейковска, доц. д-р Лизбет Любенова, доц. д-р Тамара Стоилова, доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце, доц. д-р Петя Димитрова, доц. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Сашка Миланова, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Ирина Григорова, гл. ас. д-р Инна Манасиева, ас. д-р Алека Стрезова, ас. д-р Антоанета Кирилова.

2012

 • Кръгла маса с международно участие по българо-румънски проект “Култура и политика в Югоизточна Европа, 19 – 20 век”, София, 26 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Унгаро-българска кръгла маса „Балканистика и българистика: постижения и перспективи”, Будапеща, 14 ноември 2012 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН(секция ПИНИ), Институт по история при УАН, Български културен институт в Будапеща. Модератор: доц. д-р Пенка Пейковска.
 • Международна научна конференция „Евреите в Източна Европа и Съветския съюз в годините на Втората световна война и Студената война”, София, 2 – 4 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Национална научна конференция „Благотворителността в Пловдив през ХІХ и ХХ век“, Пловдив, 25 октомври 2012 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Василка Танкова.
 • Национална научна конференция „Легендите като исторически и генеалогичен извор“, София, 18 октомври 2012 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ), БГФ.
 • Национална научна конференция „100 години Балканска война. 100 години свобода за Родопите“, Смолян, 15 – 16 октомври 2012 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Василка Танкова, доц. д-р Румяна Първанова.
 • Международна научна конференция „100 години от Балканските войни. Ретроспекции и проекции“, София, Стара Загора, Велико Търново, Благоевград и Кърджали, 3 – 8 октомври 2012 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Румяня Първанова, доц. д-р Росица Стоянова, доц. д-р Христо Милков.
 • “Комуникации и търговия на Балканите от Александър Велики до Александър Батенберг” (“Communication and Commerce from Alexander the Great to Alexander Battenberg”), София, 25 – 26 октомври 2012 г., Национален археологически институт с музей при БАН, Американски научен център в София (American Research Center in Sofia)
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България“.
 • Международна научна конференция “Културното отваряне на България към света”, София, 19 октомври 2012 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Конференция с международно участие „Да опознаем миналото си“ / “Facing your past” (Български хелзинкски комитет), София, 5 – 7 октомври 2012 г.
  Участник с доклад: Ас. Николай Поппетров.
 • Международна научна конференция „100 години от Балканските войни (рестроспекции и проекции)“, София, Благоевград, Стара Загора, Велико Търново и Кърджали, 3 – 8 октомври 2012 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Ваня Стоянова, гл. ас. д-р Весела Трайкова, гл. ас. д-р Войн Божинов, д-р Володя Милачков, гл. ас. д-р Георги Георгиев, гл. ас. д-р Димитър Митев, доц. д-р Румен Караганев, гл. ас. д-р Слави Славов, гл. ас. д-р Станислава Стойчева, д-р Деян Мартиновски, докт. Мартин Вълков.
 • Национална кръгла маса с международно участие „110 години Горноджумайско въстание“, Благоевград, 27 септември 2012 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Станислава Стойчева, гл. ас. д-р Слави Славов, гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • Национална кръгла маса с международно участие „Архиепископ Петър Парчевич – най-великият българин на XVII в., дипломат и родолюбец”, Чипровци, 7 септември 2012 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Йорданка Гешева.
 • Трета национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България: България в световното културно наследство“, Шумен, 17 – 19 май 2012 г.
  Организатори: Съюза на учените в България, община Шумен, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски”, Институт за исторически изследвания при БАН, Национален археологически институт и музей при БАН, Регионален исторически музей – Шумен, УниБИТ, Българска асоциацията по византинистика и медиевистика и др.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Илиев (пленарен доклад), проф. д.и.н. Илия Тодев, доц. д-р Бистра Николова, гл. ас. д-р Владимир Ангелов, гл.ас. д-р Елена Костова, гл.ас. д-р Ирина Григорова, доц. д-р Катерина Венедикова, доц. д.и.н. Лизбет Любенова, ас. Николай Поппетров, гл.ас. д-р Росица Лельова, гл. ас. д-р Сашка Георгиева, гл.ас. д-р Любомила Соленкова.
 • Bulgarian-Hungarian Round Table „Bulgaria and Hungary in the Wars from the Second Decade of the 20th Century“, София, 17 май 2012 г.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН(секция ПИНИ), Унгарски културен институт в София
  Участници с доклади: доц. д-р Пенка Пейковска(модератор), доц. д-р Йорданка Гешева, доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Bulgarian-Hungarian Conference „Regions, Borders, Societies and Identities in Central and South-East Europe“, Sofia, 16 – 17 May 2012.
  Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН, Институт по история при УАН, Специалност „Унгарска филология” в СУ.
  Модератор: доц. д-р Пенка Пейковска.
  Участници с доклади: акад. Георги Марков, проф. д.и.н. Валери Стоянов – откриване и приветствие; проф. д.и.н. Илия Тодев с приветствие към конференцията; доц. д-р Пенка Пейковска, доц. д-р Стефка Първева, доц. д-р Мария Колева, доц. д-р Благовест Нягулов, гл. ас. д-р Ваня Стоянова, гл. ас. д-р Станислава Стойчева, гл. ас. д-р Инна Манасиева, гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Ирина Григорова.
 • Bulgarian-Hungarian Forum “New Books by Hungarian and Bulgarian Historians on Bulgaria & Hungary, Central Europe & the Balkans”, Sofia, 16 – 17th May 2012 Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ), Институт по история при УАН, Унгарски културен институт в София
  Модератор: доц. д-р Пeнка Пейковска.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Валери Стоянов, доц. д-р Пенка Пейковска.

С участието на учени от ИИстИ

2016

 • Международната научна конференция „Климент Охридски и неговото време”, Университет в Корча, Република Албания, 9 декември 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенааров.
 • Пета национална среща по балканистика „Миграциите и Балканите от древността до наши дни“, София, 17 – 19 ноември 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Международна българо-унгарска конференция „Mission impossible – Courage as Virtue in the Politics“, Унгарски културен институт в България, София, 7 ноември 2016 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Надя Филипова.
 • Националната кръгла маса „Македония в образи“, РИМ – Благоевград, 3 ноември 2016 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Георги Георгиев, д-р Володя Милачков.
 • Conference “Romania and Bulgaria in the Aftermath of the 20th Century Wars”, Bucureşti, 27 October 2016.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Международната научна конференция „Първата световна война и България през 1916 г.”“, София и Благоевград, 4 – 7 октомври 2016 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, доц. д-р Благовест Нягулов, доц. д-р Владимир Златарски, гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • Научна конференция, посветена на 80-та годишнина на проф. д.ф.н. Благой Шклифов, 27 – 28 октомври 2016 г., София.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенаров (пленарен доклад).
 • Международна научна конференция „Първата световна война и България през 1916 г.”, Тутракан, 6 октомври 2016 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Володя Милачков.
 • Международна конференция, посветена на 1100 години от кончината на Св. Климент Охридски, София, октомври 2016 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”, проф. д.и.н. Илия Илиев – член на Организационния комитет, с пленарен доклад.
 • Конференция „Интеграционни и дезинтеграционни процеси през 90-те години“, СУ „Св. Климент Охридски“, София, 5 октомври 2016 г.
  Участник с доклад: проф. д-р Илияна Марчева.
 • The Symposium of Think Tanks of China and CEEC. Organized by the Institute of European Studies at Chinese Academy of Social Sciences (CASS) and the Secretariat of the 16+1 Think Tank Network, Beijing, China, 15th December 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Втора международна конференция „Взаимодействия между китайската цивилизация и света“ организирана от Центъра за изследване на цивилизациите към Столичния педагогически университет, Единния Център за иновации в културното развитие на столицата и екипът в проекта „Китайската цивилизация и световните цивилизации – взаимодействия и сравнения”, Пекин, 26 ноември 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • The 6th International Conference on Medieval History of the Eurasian Steppe, Szeged, Hungary, 24 – 26 November 2016.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов („Die Kumanenforschung als eine wissenschaftliche Disziplin“. – Medieval Nomads).
 • Кръгла маса „Османската империя, ХІХ в.: понятия, структури, личности“, Велинград, 18 – 20 ноември 2016 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Олга Тодорова, ас. д-р Антоанета Кирилова.
 • Пета национална среща по балканистика „Миграциите и Балканите от древността до наши дни”, София, 17 – 19 ноември 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов, ас. д-р Стефан Димитров.
 • 100 let lektorátu bulharštiny na Karlově univerzitě v Praze, Прага, 14 – 15 ноември 2016 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Любомила Соленкова.
 • 4-ти меѓународен научен симпозиум „Денови на Jустиниjан I“. Специjална тематска целина: „Византиското мисионерство и придобивките за Европа.“ Скопjе, 11 – 12 ноември, 2016 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Весела Трайкова.
 • International Conference „Current Issues in LAW and Beyond on the Level of EU Member States”, Sofia, 4th November 2016.
  Участник с доклад: доц. д.и.н. Пенка Пейковска.
 • XIV национална научна конференция с международно участие на УниБИТ „Обществото на знанието и хуманизмът на XXI век“, София, 1 ноември 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Лизбет Любенова.
 • Национална научна конференция „България и войната на море. (Отбраната на българските брегове в Първата световна война)”, Варна, 1 – 2 ноември 2016 г.
  Участник с доклад: гл.ас. д-р Слави Славов.
 • „Българо – византийски отношения през ранното Средновековие (VII – XI в.)“, Велико Търново, 28 – 29 октомври 2016 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Сашка Георгиева.
 • Leitfiguren der „Europäisierung“ Südosteuropas im langen 19. Jahrhundert. Internationale Tagung der Pro Oriente Kommission für südosteuropäische Geschichte, Graz, Österreich, 24 – 25октомври 2016 г.
  Участник с встъпителен доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов (Als Petrus zum Felsen wurde. Die Europäisierung fing mit dem Erwachen der Nation an).
 • Интердисциплинарна конференция „Миналото на Балканите: подходи и визуализации (XVIII – XIX в.)“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, 24 – 25 октомври 2016 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Олга Тодорова, гл. ас. д-р Любомила Соленкова.
 • CAAS Forum: The 3rd China-CEEC Forum: „From ’16+1′ Cooperation to One Belt One Road Initiative: Cooperation, Development, Win-win„, Организиран от Института по изследване на Русия, Източна Европа и Централна Азия към Китайската академия за обществени науки, в сътрудничество с Шанхайския университет, Шанхай, 21 – 23 октомври 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • The Fourth Academic Symposium “ONE BELT ONE ROAD AND CENTRAL AND SOUTHEAST EUROPE”, Организиран от Център за изследване на цивилизациите към Пекинския педагогически университет и Министерството на образованието на КНР, Пекин, 15 – 16 октомври 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Трета национална научна конференция „Родопа планина – земя на богове, хора и храмове“. Велинград, 12 – 13 октомври 2016 г.
  Пленарен доклад и председател на Второто заседание проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • III Национална научна конференция „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, Регионален исторически музей – Габрово, 6 -7 октомври 2016 г.
  Участници с доклади: проф. д-р Илияна Марчева, гл. ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Даниела Вичкова.
 • Colloque bilatéral de la Commission Bulgaro-Roumaine d’Histoire „Les historiographies nationales à l’époque communiste et la question des rapports romano-bulgares„, София, 29 септември 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Научна конференция Градското стопанство в българските земи през вековете. Център за стопанско-исторически изследвания, Икономически университет – Варна, 30 септември – 1 октомври 2016 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Димитър Христов.
 • Round Table „History and Politics in Bulgaria and Romania“ оrganized by the Institute for Historical Studies in Sofia and Institute for South-East European Studies in Bucharest, Sofia, 30th September 2016.
  Участници с доклади: доц. д-р Румяна Чукова, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Конгрес на Българо – румънска смесена комисия за история, организирана от Институт по балканистика с Център по тракология (БАН) и Института по история „Николае Йорга” при Румънската академия на науките, 29 септември 2016 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Сашка Георгиева и други научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Национална научна конференция „Ролята и мястото на четите в българската национална революция“, организирана от Исторически музей-Чипровци, Община Чипровци, Дружество на краеведите, Чипровци, 9 – 10 септември 2016 г.
  Участници с доклади: ас. д-р Антоанета Кирилова, ас. д-р Даниела Вичкова .
 • „Библиотеката на ХХІ век – практики, комуникации, ефективност“, Шумен, 8 – 9 септември 2016 г.
  Участник: доц. д-р Петър Стоянович.
 • Международна научно-практична конференция „Езикът в координатите на масмедиите“, Варна, 6 – 9 септември 2016 г.
  Участник: доц. д-р Петър Стоянович.
 • XXIII Международен конгрес за византийски изследвания, Белград, 22 – 27 август 2016 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България“.
 • Национална научна конференция „120 години организирано тракийско движение в България“, организирана от ТНИ, СТДБ и община Малко Търново. Малко Търново, 20 август 2016 г.
  Участник с доклад: гл.ас. д-р Ваня Стоянова.
 • 10th. Joint Meeting of Bulgarian and North American Scholars „Beyond the Borders“, Sofia, 27 – 29 юни 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов, гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Националната научна конференция „Македония и македонският въпрос след Втората световна война”, София, 20 юни 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенаров.
 • Международна научна конференция „Външни миграции в България, ХІХ-ХХІ в.: историко-демографски, социално-антропологически и етнокултурни аспекти/International Migration in Bulgaria 19th-21st Centuries: Historical-Demographic, Social-Antropological and Ethno-Cultural Aspects“ , София, 1 януари 2016 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Станислава Стойчева.
 • Международна научна конференция „Унгария и България – свързани истории в Централна и Югоизточна Европа, XVII-XXI в.“, София, 31 май 2016 г.
  Участник с доклад: гл.ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Втора международна научна конференция „Цвят и език“, организирана от Факултет по класически и нови филологии, Софийски университет „Св. Климент Охридски” и Сдружение „Група Цвят – България”, 1 юни 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • International workshop: The Rich and the Poor in the Balkan Provinces of the Ottoman Empire (17th – 19th Centuries), Ankara (Middle East Technical University), 27-28 May 2016.
  Участник с доклад: доц. д-р Стефка Първева.
 • Майски четения „Дни на науката“, организирани от Съюз на учените в България – клон Велико Търново и Европейски информационен център – Велико Търново; Велико Търново, 27 май 2016 г.
  Участник с доклад: ас. д-р Даниела Вичкова.
 • Национална научна сесия „Христо Ботев и неговата чета“, Враца, май 2016
  Участник с доклад: ас. д-р Чавдар Ветов.
 • Пета национална конференция по история, археология и културен туризъм: „Пътуване към България” на тема: „Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа”, организирана от ШУ „Константин Преславски”, СУБ, НАИ с музей при БАН, Шумен, 14 – 16 май 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Кръгла маса „Априлска епопея-Батак. Размисли 140 години по-късно“. Исторически музей – гр. Батак, 14 – 15 май 2016 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Тодев – участие в организацията и научното ръководство, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, гл. ас. д-р Димитър Христов, ас. д-р Кръстьо Йорданов, ас. д-р Даниела Вичкова, ас. д-р Чавдар Ветов.
 • Conferinţa Internaţională „ROMÂNII ŞI POPOARELE BALCANICE – CONFLUENŢE ISTORICO-GEOGRAFICE“, Bucureşti, 13 – 14 May 2016.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Пета национална конференция „Пътуване към България“ по история, археология и културен туризъм „Писменост, книжовници, книги: българската следа в културната история на Европа“, Шумен, 26 – 28 април 2016 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Лизбет Любенова, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова.
 • Национална научна конференция „ Ще се разпадне ли ЕС?( Кризисни процеси и заплахи за европейското единство)”, София, 27 – 28 април 2016 г.
  Участник с доклад: проф. д-р Илияна Марчева.
 • Национална научна конференция с международно участие: „Виното – история и вдъхновение“. Организатор: Регионална библиотека „Любен Каравелов” (Русе), в сътрудничество със СУ „Св. Кл. Охридски”, БАН и Висше училище по агробизнес и развитие на регионите – филиал Русе, Русе, 25 – 26 април 2016 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.

2015

 • Международна научна конференция „70 години от края на Втората световна война“, Военна академия „Г. С. Раковски“ , София, 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р. Румен Караганев.
 • Международна научна конференция „Македония и Втората световна война“, Дойран, Република Македония, 19 декември 2015 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • Кръгла маса „Войната в Македония“, Струмица, Република Македония, 19 декември 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р. Ал. Гребенаров, гл. ас. Д-р Володя Милачков, гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • Национална конференция: „Докторантски и постдокторантски четения 2015“, гр. София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 17 – 18 декември 2015 г.
  Участник с доклад: ас. д-р Стефан Димитров.
 • Научна конференция „Иван Вазов и Константин Величков – във и отвъд Христоматията“, организирана от Института за литература при БАН и Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, София, НБКМ, 16 – 17 декември 2015 г.
  Участник с доклад: ас. д-р Даниела Вичкова.
 • Научна конференция „Хармония в различията“, УниБИТ, София, 10 декември 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • „Reading Architecture Across the Arts and Humanities“, International Conference of the Arts and Humanities Research Council, University of Stirling, Стърлинг, Шотландия, Великобритания, 5 -6 декември 2015 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Димитър Христов.
 • Научна конференция „90 години от подписването на Ангорския договор“, София, 4 декември 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Даниел Вачков.
 • Международна научна конференция „THE BALKANS – PAST AND PRESENT: MUTUAL INFLUENCES AND ІNTERACTIONS”, София 26 – 28 ноември 2015 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Теоретични конференции, посветени на 100 години от Първата Световна война – участие и последици, 2 октомври 2015 г., Стара Загора, 24 ноември 2015 г., Русе, 25 ноември 2015 г., Плевен, 27 ноември 2015 г., Бургас.
  Участник с доклад: акад. д.и.н. Г. Марков
 • Научна конференция „България в Голямата война – 100 години по-късно“, Велико Търново, 20 ноември 2015 г.
  Участник с доклад:доц. д-р Даниел Вачков.
 • Научна сесия, посветена на 85-годишнината от убийството на ген. Александър Протогеров (1867–1928 г.), ЮЗУ „Неофит Рилски”– Благоевград, 20 ноември 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенаров.
 • „Творецът в езика, литературата, изкуството“, Чешки център в България и Бохемия клуб, 5 ноември 2015 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Любомила Соленкова.
 • Българо-румънски колоквиум „На север и на юг от Дунав: търговци, мисионери, пътешественици (ХV – ХVІІІ в.)“, организиран от Института по балканистика с Център по тракология (БАН) и Института по история „Николае Йорга“ при Румънската академия на науките, ноември 2015 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Кръгла маса на тема „Състояние на критиката в научната сфера“, организирана от СУБ – СУ, Нова конферентна зала, 18 ноември 2015 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Тодев, ас. Николай Поппетров.
 • ХIV Национална научна конференция “Библиотеки, четене, комуникации”, В. Търново, 17 – 18 ноември 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • XIII национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизма на XXI век”, УниБИТ, БАН, 1 ноември 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Лизбет Любенова, ас. Николай Поппетров.
 • Тринадесета национална научна конференция с международно участие „Обществото на знанието и хуманизмът на ХХІ век”, посветена на Деня на народните будители, УниБИТ, 1 ноември 2015 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Работна конференция на Комисията за история на Югоизточна Европа към екуменическата Фондация “Pro – Oriente”, Wien, 25 – 27 октомври 2015 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Международна научна конференция „130 години от рождението на Емануил Попдимитров“, Босилеград, Република Сърбия, 23 октомври 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р. Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Володя Милачков, ас. Николай Поппетров.
 • Международна научна конференция „Първата световна война и Балканите. Сто години от включването на България в бойните действия“, Виена – Български културен институт (БКИ)  „Дом Витгенщайн”, 21-23 октомври 2015 г.
  Участник с доклад: акад. д.и.н. Г. Марков.
 • Научна конференция „Историография на преходите“, Велико Търново, 16 – 17 октомври 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Даниел Вачков.
 • Научна конференция „Свободата на словото и печата и нейните ограничения в България ХIХ-ХХ в.”, София , 16 октомври 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Семинар по стопанска и социална история, Благоевград, 14 октомври 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Даниел Вачков.
 • ІІ Национална конференция с международно участие „Старопланинският регион в историята на българските земи и развитието на културния туризъм“, организирана от Регионален исторически музей – Габрово, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, Архитектурно – етнографски комплекс „Етър“, Габрово, Регионален исторически музей, 8 – 9 октомври 2015 г.
  Участник с доклад: ас. д-р Даниела Вичкова.
 • Годишна университетска международна научна конференция на Национален военен университет „Васил Левски”, Велико Търново, 2015 г.
  Участници с доклади: научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Международна научна конференция „Царевград Търнов и Второто българско царство в средновековния свят”, Велико Търново, 26 – 28 октомври 2015 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Сашка Георгиева и други научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Българо-хърватска конференция „Културен коридор ВИА АДРИАТИКА – културен туризъм без граници“, Трогир, Хърватия, 15 – 19 октомври 2015 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Сашка Георгиева и други научни сътрудници от секция „Средновековна история на България”.
 • Българо-унгарска конференция „Национализмите в Източна и Централна Европа през Първата световна война“, посветена на историческите връзки между България и Унгария, София, 29 септември 2015 г.
  Участникци с доклади: академик Георги Марков, гл. ас. д-р Войн Божинов.
 • Национална научна конференция „Курорти, курортно дело и почивка в България ХIХ – ХХ в. – Модернизация и европейски влияния”, Кюстендил, 24 –25 септември 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Володя Милачков, ас. Николай Поппетров.
 • Международна научна конференция „Добруджа – политика, общество, стопанство и култура (19-ти – 20-ти век)“, Тутракан – Добрич, 17 – 18 септември 2015 г.
  Участници с доклади: акад. д.и.н. Георги Марков, гл. ас. д-р Володя Милачков, ас. Николай Поппетров, доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Конференция „140 години от Старозагорското въстание (1875 г.)“, Стара Загора, 16 – 17 септември 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Пламен Божинов.
 • Международна конференция „Вторая мировая война в истории человечества. 1939-1945“, Москва, 10 – 11 септември 2015 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Войн Божинов.
 • Национална научна конференция „От регионалното към националното – просветното дело и музеите”, Полски Тръмбеш, 3 – 5 септември 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Лизбет Любенова.
 • 11-th Congress of South-East European Studies, Under the patronage of UNESCO, Sofia 31st August – 04th September 2015.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана МалиноваТиен.
 • XI Международен конгрес по балканистика, София, 31 август – 4 септември 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Благовест Нягулов, ас. Николай Поппетров, гл. ас. д-р Весела Трайкова.
 • Научна конференция „Екзархията и българското национално движение в Тракия”, Малко Търново, 22 август 2015 г.
  Участници с доклади: проф. д.и.н. Илия Тодев, гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Международна научна конференция на БАН и МАНУ, Битоля, 24 юли 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенаров.
 • Единадесета стипендиантска среща на Американска фондация за България, Трявна 10 – 17 юли 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Росица Стоянова.
 • Международна научна конференция „Европа гледа на Изток“, София, 26 – 27 юни 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Илияна Марчева.
 • Международен симпозиум „The Balkan Provinces of the Ottoman Empire: the Personal Dimension. I. The Agents of Faith”, София, 26 – 27 юни 2015 г.
  Участници с доклади: доц д-р Олга Тодорова доц д-р Стефка Първева, Стефан Димитров.
 • IV национална научна конференция „Храната – сакрална и профанна”. Архитектурно-етнографски комплекс „Етъра”, Габрово, 18-19 юни 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Лизбет Любенова.
 • Кръгла маса „България във Втората световна война и следвоенна Европа”, Хасково , 18 – 19 юни 2015 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Румен Караганев.
 • Конференция на тема „Роля и място на науката в държавите в период на преход“, по случай Деня на Полша в БАН в Големия салон на БАН, 9 юни 2015 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Илия Тодев.
 • ХХV Юбилейна национална конференция на ББИА “Визия за бъдзещето на библиотеките в България”, Стара Загора, 4 – 5 юни 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Юбилейна национална научна конференция по случай 20 години департамент „История” „Под знака на музата Клио”, София, Нов български университет. 29-30 май 2015 г.
  Участник с доклад: ас. д-р Кръстьо Йорданов, гл. ас. д-р Весела Трайкова, доц. д-р Димитър Митев.
 • Конференция „The problems of transitions in Central and Eastern Europe“, организирана от Institute of World History, Chinese Academy of Social Sciences, Institute of Russian, East European and Central Asian Studies, Пекин, 21 май 2015 г.
  Участници с доклади: проф.д.и.н. Илия Тодев, проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Евгений Кандиларов.
 • Семинар на Института за световна история към КАОН (по съвместен проект на ИИстИ и ИСИ-КАОН). Пекин, 17 май, 2015 г.
  Участници с доклади: проф.д.и.н. Илия Тодев, проф.д-р Илияна Марчева, доц. д-р Евгений Кандиларов.
 • Научна конференция “Втората световна война век по-късно: кризи, кофликти и дипломацияа в голямата война”, ИФ на СУ, София, 8 май 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Международна конференция „The European Interest in an Investment Treaty with China”, 29 април 2015 г. Организатор: Европейски съвет за външна политика (ЕСВП) и Българската агенция за инвестиции.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана МалиноваТиен.
 • ІІІ-ти международен симпозиум „Балканска история и турски език на Балканите“, Букурещ, 22-26 април 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Димитър Митев.
 • Научна конференция „Реторика във времето”, София, 25 април 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Международна научна конференция „Великите сили, Балканите и България през Втората световна война“, София, 21 – 23 април 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Попетров.
 • Международна научна конференция „Религии и политики на Балканите“, София, 16 април 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Кръгла маса „Моделите на управление в страните от ЦИЕ в епохата след Студената война“, организирана от Института за световна история, КАОН, 10 март 2015 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Международна конференция „Империи, граници, политики (ХІХ – началото на ХХ век), СУ, София, 27 – 28 февруари 2015 г.
  Участие с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Българо-хърватска научна научна конференция в чест на 200-годишнината от рождението на епископ Йосиф Юрай Щросмайер. София, 10 – 11 февруари 2015 г.
  Участник с доклад: проф. д-р Йорданка Гешева.
 • Семинар „Стопанска България. Бъдещето през погледа на миналото“, Червената къща, 3 февруари 2015 г.
  Лекция: доц. д-р Румяна Първанова.
 • ІХ научна сесия по проблемите на лидерството на тема „Лидерството в демократична България: изучаване, преподаване, възпитаване“, Музей за история на София, 30 януари 2015 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н Илия Тодев.
 • Международна научна конференция „Diplomacy and the deportation of Jews from Macedonia in 1943 /Дипломатиjата и депортациjата на Евреите од Македониjа во 1943 година“, Скопjе, 27 януари 2015 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.

2014

 • Конференция „90 години от създаването на сп. „Македонски преглед”, София – 18 декември 2014 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • Круглый стол „Тюркская культура в контексте национальной истории“, Астана 1 декември 2014 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Национална конференция „Тракия през Средновековието и османската епоха: характер и динамика на поселищния живот (XII-XVIII в.)”, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, 27 – 28 ноември 2014 г.
  Участници с доклади: Стефан Димитров, ас. д-р Кръстьо Йорданов.
 • Understanding the First World War at its Centenary, 1914-2014, Istanbul, 18 – 22 November 2014.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Войн Божинов.
 • Национална научна конференция с международно участие „Библиотеки-четене-комуникации”, Велико Търново, 13-14 ноември 2014 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • Международна конференция „Стопански миграции, институции и организационен живот на българите в диаспора“, Будапеща, 7 ноември 2014 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Пенка Пейковска, доц. д-р Димитър Митев.
 • Международна научна конференция „Western Thrace from Past to Today”, Истанбул, 23 – 25 October 2014
  Участник с доклад: ас. д-р Стефан Димитров.
 • Национална научната конференция на тема: „Първата световна война век по-късно: Кризи, конфликти и дипломация в Голямата война.” – 17 октомври 2014 г., СУ „Св. Климент Охридски”.Зала Приемна, Информационен център на СУ
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Ваня Стоянова
 • „Централна Европа и Балканите, ХІХ-ХХ в“. Научна конференция в памет на проф. д.и.н. Милчо Лалков (1944-2014), София, 10-11 октомври 2014 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Владимир Златарски, гл. ас. д-р Слави Славов, ас. д-р Алека Стрезова, ас. Николай Попетров, гл. ас. д-р Войн Божинов.
 • Национална научна конференция с международно участие ”Обществото на знанието и хуманизмът на ХХI в.”, София, 1 ноември. 2014 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Поппетров.
 • „Чудеса и чудовища“. Първа интердисциплинарна конференция, София, 2 – 4 октомври 2014 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Лизбет Любенова.
 • Конференция „Свиленград в периодичния печат от Възраждането до днес”, Свиленград , 3 октомври 2014 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Войн Божинов.
 • Националната научна конференция с международно участие „Старопланинският регион в историята на българските земи”, организирана от ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” и Регионален исторически музей – Габрово, Габрово, 2 – 3 октомври 2014 г.
  Участник с доклад: ас. д-р Кръстьо Йорданов.
 • Конференция „Панаири, пазари, тържища в българските земи“, организирана от РИМ – Търговище, Търговище, 10 октомври 2014 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Теодоричка Готовска – Хенце.
 • Национална конференция „Хиляда години от битката при Беласица и от смъртта на цар Самуил”, Петрич, 9 октомври 2014 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенаров.
 • Научна конференция „70 години от поврата на 9 септември 1944 г. – исторически предпоставки и последици“, София, 8 септември 2014 г.
  Участник с доклад: ас. Николай Попетров.
 • Националната научна конференция „Българското образование през вековете“, Чипровци, 5 септември 2014 г.
  Участник с доклад: ас. д-р Антоанета Кирилова.
 • Первая мировая война. Пролог ХХ века. Москва, 7-11 септември 2014 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Войн Божинов.
 • Fourth European congress on World and Global History, организиран от ENIUGH, Париж, 4 – 7th September 2014.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Надя Филипова.
 • Fourth World congress for Middle Eastern Studies, Анкара, 18 – 22th Augustт 2014.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Надя Филипова.
 • Научна конференция с международно участие „VII Балканистични четения: Традиции, постижения, перспективи на балканската културология”, София, 18 – 19 юни 2014 г.
  Участник с доклад: проф. д-р Йорданка Гешева.
 • Международна научна конференция „Българо-френските дипломатически отношения през сравнителния прочит на дипломатическите архиви (1944 – 1950)“, организирана от Българска Асоциация на възпитаниците на френското Национално училище по Администрация (ENA), Дипломатически институт – Министерство на Външните работи, Европейски институт и Френски институт в България, във Френския институт – София, София, 10 юли 2014 г.
 • Кръгла маса, посветена на 110 години от рождението на акад. Димитър Константинов Косев „Българското общество между реформизма и революциите (XIX – нач. XX в.)“, организирана от Институт за исторически изследвания при БАН и Исторически факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“, София, 11 юни 2014 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Пламен Божинов, гл. ас. д-р Димитър Христов, гл. ас. д-р Любомила Соленкова, доц. д-р Румяна Първанова, ас. д-р Мария Левкова-Мучинова, доц. д-р Димитър Митев, ас. Николай Поппетров.
 • Втора национална научна конференция „Град и памет“, Пазарджик, 5 – 6 юни 2014 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Слави Славов, ас. Николай Поппетров.
 • Трети франкофонски фестивал в България, панел – дипломатическият етикет, Созопол, юни 2014 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Румен Караганев.
 • Научна конференция с международно участие „Балканите и правата на малцинствата. Международни регламенти, обществена практика и държавна политика“, организирана от НБУ, София, 21 май 2014 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Международная научно-практическая конференция “Народ в потоке истории”, посвященная 110 – летия академика А. Х. Маргулана, Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова, Павлодар, Казахстан, 16 май 2014 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Четвърта национална конференция по археология, история и културен туризъм „Пътуване към България“ на тема: „България в европейската култура, наука, образование, религия“, организирана от Съюза на учените в България, Община Шумен, Национален археологически институт с музей при БАН, Шуменски университет „Еп. Константин Преславски” и Регионален исторически музей – Шумен, Шумен, 14 – 16 май 2014 г.
  Участници с доклади: д.и.н. Илия Илиев – член на Организационния комитет, с пленарен доклад; доц. д.и.н. Лизбет Любенова, гл. ас. д-р Сашка Георгиева, гл. ас. д-р Росица Лельова, гл. ас. д-р Ирина Григорова, г.л ас. д-р Войн Божинов, ас. д-р Мария Левкова – Мучинова , ас. Николай Поппетров, Стефан Димитров.
 • Научна конференция „135 години демократична конституционна традиция в България“, София, 16 април 2014 г.
  Участник с доклад: проф. д-р Йорданка Гешева.
 • Българо-италианска научна конференция „Култура и икономика: съвременни и исторически аспекти“, ЮЗУ „Неофит Рилски“ / Итал. институт за култура – София, Благоевград, 28 – 29 март 2014 г.
  Участник с доклад: ас. Николай поппетров.
 • Комунистическите режими в Източна Европа – надежди, разочарования, равносметка. Международна конференция, Велико Търново, 20 – 21 март 2012
  Участник с доклад: доц. д-р Даниел Вачков, доц. д-р Александър Гребенаров, ас. Николай Поппетров.
 • Форум „Демографската ситуация и развитието на България“, организиран от Института за изследване на населението и човека при БАН, София, 26–27 февруари 2014 г.
  Участници с доклади: ас. д-р Мария Левкова – Мучинова, ас. д-р Кръстьо Йорданов.
 • Конференция „Цар Борис III и неговото време“, София – 30 януари 2014, доклад: „Македонските българи между надеждите и покрусата (1893 – 1944)”
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, д-р Володя Милачков, доц. д-р Димитър Митев, доц. д-р Румен Караганев.

2013

 • Националното честване на „150 години от рождението на акад. Любомир Милетич”, София, БАН, 4 декември 2013 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, доц. д-р Благовест Нягулов, гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Националната конференция с международно участие „Страните от Източна Азия, Южна и Югоизточна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“ (посветена на 125 год. от създаването на СУ „Св.Климент Охридски“), организатор: СУ „Св. Климент Охридски“, ФКНФ, ЦИЕК, Катедра „Езици и култури на Източна Азия“, 29 ноември 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Национална конференция „България в световната история и цивилизации – дух и култура“. Варна, 23-24 ноември 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Весела Трайкова
 • Вопросы национальной историографии и народных исторических представлений славян и их соседей. Международна научно-практическа конференция, посветена на 1150 години славянска писменост, Краснодар, Русия, 16 ноември 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Елена Хаджиниколова.
 • Международна конференция „Валоризация на местните дадености и културно наследство в областите Хасково и Къркларели”, Визе, Република Турция, 13 – 16 ноември 2013 г.
  Участник като организатор: Стефан Димитров.
 • Трета национална среща по балканистика „Балканистиката пред предизвикателствата на паметта и злоупотребите на миналото, София, 14 – 15 ноември 2013 г.
  Участниц с доклади: доц. д-р Благовест Нягулов, гл. ас. д-р Ваня Стоянова, гл. ас. д-р Весела Трайкова.
 • Международна юбилейна конференция по повод 30-години от създаването на специалност „Унгарска филология” при СУ „Св. Кл. Охридски”, София, 7 ноември 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Пенка Пейковска.
 • International Conference „The Silk Road”, organized by Confucius Institute in Sofia, Sofia, October 29 – 31, 2013.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малнова Тиен.
 • Национална научна конференция „100 години от разорението на тракийските българи”, Кърджали, 12 октомври 2013 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Румен Караганев, гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Международна конференция „Националната идея от Берлин до Букурещ 1878–1913”, Благоевград, 3 – 4 октомври 2013 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, доц. д-р Весела Трайкова.
 • Конференция „Свиленград – град на бежанците“, Свиленград, 2 – 3 октомври 2013 г.
  Участник с доклад: Стефан Димитров.
 • Международна научно-практическа конференция „Михаил Дмитриевич Скобелев и современность“, посветена на 170-годишнината от рождението на ген. М. Д. Скобелев, Рязански държавен университет „Сергей Есенин”, Рязан, Руска федерация, 27 – 28 септември 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Димитър Христов.
 • Кръгла маса на тема „Неврокопският край в Илинденско-Преображенското въстание – 1903 г.“, гр. Гоце Делчев, 27 септември 2013 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров (ръководител на кръглата маса), гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • „100 години от Балканската война и разорението на българското население от Тракия“, Хасково, 23 – 25 септември 2013 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Ваня Стоянова, Стефан Димитров.
 • Международна научна конференция „Септемврийското въстание 1913 г. и боят при Петрино“, Струга, 28 септември 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенаров.
 • Българо-румънска кръгла маса „Култура и политика в Югоизточна Европа, 19 – 20 век“, Букурещ, 24 септември 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Международна конференция „Русия, България и Турция на Балканите, Черноморския регион и Кавказ”, София, Институт по Балканистика с Център по тракология при БАН, 11 – 12 септември 2013 г.
  Участници с доклади: гл. ас. д-р Надя Филипова, гл. ас. д-р Воин Божинов.
 • Националната научна конференция с международно участие „Националноосвободителните борби ХV-ХІХ век: личност, народ, история”, Чипровци, 7 септември 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Олга Тодорова.
 • Международна научна конференция и кръгла маса „Kryengritja e shtatorit 1913 dhe Lufta e Petrinjës/Септемврийското въстание 1913 г. и борбата при Петрино”, Струга, Република Македония, 28 септември 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Георги Георгиев.
 • Национална научна конференция „110 г. Илинденско-Преображенско въстание“, Петрова нива – Малкотърновско, организирана от ТНИ и Исторически музей – Малко Търново, 17 август 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Международна конференция „Еуразия Қыпшақтары: тарих, тiл және жазба ескерткiштерi / Кипчаки Евразии: история, язык и письменные памятники / The Kipchaks of Eurasia: History, Language and Written Records“, посветена на 1100-та годишнина на Кимекската държава в дните на тюркската литература и култура, Астана, 29 – 30 май 2013 г.
  Участник с пленарен доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Конференция „Историкът като изследовател, гражданин и човек. 130 год. от рождението и 70 год. от смъртта на проф. Петър Мутафчиев (1883-1943)“, София, НБУ, 17 – 18 май 2013 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • Международната научна сесия на НАТО в София, София, 27 – 31 май 2013г.
  Участник с доклад: доц. д-р Димитър Митев.
 • Национална конференция „Добруджа на кръстопътя на историята”, Тутракан, 16 – 17 май 2013 г.
  Участник с доклад: д-р Володя Милачков.
 • Научна конференция с международно участие: „Лингвистиката: История, предизвикателства и перспективи“ (по повод 80-годишнината на проф. Славчо Петков), организирана от Югозападен университет „Неофит Рилски”, Филологически факултет, Катедра по български език, Благоевград, 9 – 10 май 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Международная конференция „Национальные меньшиства стран Центральной и Юго-Восточной Европы: исторический опыт и современное положение”. Москва, 2 – 3 април 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Пенка Пейковска.
 • Мотивацията в работата на учителя. IV пролетна национална конференция, Варна, 22 – 24 март 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Димитър Христов.
 • Военно-научна конференция „100 години от победата на българската армия при Одрин”, София, 11 март 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Александър Гребенаров.
 • Кръгла маса на тема: „Съдбата на евреите в България в годините на Втората световна война“, организирана от Центъра за еврейски изследвания при Философски факултет на Софийския университет, София, 14 февруари 2013 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Кръгла маса, посветена на 140 години от процеса в София и гибелта на Апостола Васил Левски, София, 6 февруари 2013 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Пламен Божинов.
 • Научната конференция във Варненския свободен университет за „Геополитическите измерения на Балканските войни 1912 – 1913”.
  Участници с доклади: акад. Георги Марков (пленарен доклад).
 • Научната конференция „Добруджанският въпрос в международните отношения през първата половина на ХХ век“, Тутракан.
  Участници с доклади: акад. Георги Марков (пленарен доклад).
 • Научната конференция „Българския национален въпрос през Балканските войни 1912 – 1913 г.”, Велико Търново.
  Участници с доклади: акад. Георги Марков (пленарен доклад).
 • Възпоменателно утро, посветено „150 години от рождението на акад. Любомир Милетич”, София, 14 януари 2013 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, д-р В. Милачков.

2012

 • Юбилейна конференция „Тюркологията – настояще и бъдеще“ по повод 60-годишнината на специалност Тюркология в СУ „Св. Климент Охридски“, София, 30 ноември – 1 декември 2012 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов
 • Втора национална среща по балканистика „Балканската война като балканистичен проблем“, София, 5 декември 2012 г.
  Участник с доклад: проф. д-р Йорданка Гешева.
 • Международна научна конференция: „Страните от Източна Азия и света – взаимоотношения и взаимодействия“, София, 26 – 27 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • International Conference “100 Years Albanian Independence”, Тирана, 26 – 27 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д- р Георги Георгиев.
 • Culture and Politics in South-Eastern Europe, 19th – 20th centuries, 26 November 2012.
  Участници с доклади: доц. д-р Пламен Божинов, Елена Хаджиниколова.
 • XXI Интердисциплинарен колегиум по старобългарска литература и култура, София, 22 – 23 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Димитър Христов.
 • „Българи – 150 години на Приазовска земя“, Мелитопол, Украйна, 16 – 17 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: Елена Хаджиниколова.
 • Международна научна конференция „Болгари Північного Причорномор’я” (IV Приазовський болгаристичний семінар) – Семінар на честь 150 річчя переселення болгар до Північного Причорномор’я відкрито (в чест на 150 годишнината от преселването на българите в Северното Причерноморие), Мелитопол, 16 – 17 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Станислава Стойчева.
 • Национална конференция на българите в Румъния, Букурещ, 8 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • Международна конференция „CHINA-EU Conference on Multilingualism”. Пекин, 30 октомври – 1 ноември 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • International Scientific forum “The Relations between China and the Soviet Union and the East European Countries, 1949-1989”, Пекин, 18 – 19 октомври 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • Международна конференция „A nemzetiségek gazdasági és kulturális tevékenysége Magyarországon a 19. században és a 20. század első felében” („Стопанска и културна дейност на националностите в Унгария през 19 век и първата половина на 20 в.“), Будапеща, 12 октомври 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Пенка Пейковска.
 • Втори международен форум „Русия – България“, посветен на 135-годишнината от Руско-Турската Освободителна бойна 1877-1878 г., Варна, 10 – 11 септември 2012 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Илия Тодев.
 • „Архиепископ Петър Парчевич“, Чипровци, 7 септември 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Олга Тодорова.
 • IX Međunarodni znanstveni skup „Hrvati i Bugari kroz stoljeća. Rat i mir“ (Девета Международна научна конференция „Хървати и българи през вековете. Война и мир”), София, 21 юни 2012 г.
  Участник с доклад: проф. д-р Йорданка Гешева.
 • Конференция „Scrambling for Power in the Balkans 1940’s.”, Солун, 31 май – 3 юни 2012 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Войн Божинов.
 • Деветата обща среща на северноамерикански и български учени „България и Запада” / Bulgaria and the West”, Университет на Орегон, Юджийн, Орегон, САЩ, 31 май – 2 юни 2012 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Ваня Стоянова.
 • Международна научна конференция „Бесарабските българи в постсъветското пространство – култура, политика, идентичност“, София, 9 – 10 май 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Благовест Нягулов.
 • 8th Management Committee Meeting of the COST Action IS0803 “Remaking Eastern Borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of Europe’s eastern peripheries”, Париж, 3 май 2012 г.
  Участник с доклад: проф. д.и.н. Валери Стоянов.
 • „Комунистическите режими в Източна Европа – надежди, разочарования, равносметка“, Велико Търново, 20 – 21 март 2012 г.
  Участници с доклади: доц. д-р Александър Гребенаров, ас. Николай Поппетров.
 • ІІІ-та кръгла маса “The Relations between China and the Soviet Union and the East European Countries, 1949-1989”. Пекин, 7 март 2012
  Участник с доклад: доц. д-р Мариана Малинова Тиен.
 • „Les pays d’Europe orientale et la Mediterranee. Relations et regards croises(1967-1989)”, организиран от l’UMR IRICE et le RICHIE, Париж, 2 – 3 февруари 2012 г.
  Участник с доклад: гл. ас. д-р Надя Филипова.
 • 7th Management Committee Meeting of the COST Action IS0803 “Remaking Eastern Borders in Europe: a network exploring social, moral and material relocations of Europe’s Еastern peripheries”, Истанбул, 27 януари 2012 г.
  Участник с доклад: проф.д.и.н. Валери Стоянов.
 • Eighth International Symposium: Halcyon Days in Crete VIII, ‘Ottoman Rural Societies and Economies’, Ретимно, Крит, Гърция, 13 – 15 януари 2012 г.
  Участник с доклад: доц. д-р Стефка Първева.

Публични (научно-популярни, популяризаторски и пр. обществени) форуми – организирани от или с участието на Института.

В чужбина:

 • Илия Тодев, Участие в организирането на музейна изложба в Метоха в Цариград, открита на 24 май 2016 г.
 • Румяна Конева, Участие в подиумна дискусия за страните от Източна Европа, Хайлбад – Хайлигенщат, септември 2013 г.
 • Румяна Конева, Откриване на изложбата „България в Европа“ по повод 85 годишнината от смъртта на Иван Шишманов и лекция в тържествената зала на Словенската академия на науките, Любляна, Словения, юни 2013 г.

В България:

2017

 • Илия Илиев, Кирил Ненов, Участие в подготовката на документалната поредица „Симеон – великият между царете“, с участието на: проф. Аксиния Джурова, доц. Александър Николов, проф. Анисава Милтенова, акад. Васил Гюзелев, проф. Василка Тъпкова-Заимова, доц. Вася Велинова, доц. Георги Н. Николов, доц. Димитър В. Димитров, проф. Иван Божилов, проф. Иван Йорданов, гл.ас. Красимир С. Кръстев, проф. Лиляна Симеонова, проф. Маргарита Ваклинова, проф. Милияна Каймакамова, проф. Петър Ангелов, проф. Христо Матанов. Излъчена по ТВ канал „Дестинация България“ от 3 март до 12 май 2017 г. и предоставена за свободно гледане в YouTube.
  • „Син на мира“ (1 еп.)
  • „Философ и монах“ (2 еп.)
  • „Войната за тържището“ (3 еп.)
  • „Литературата на Златния век“ (4 еп.)
  • „Столицата Велики Преслав“ (5 еп.)
  • „Пътят към царската корона“ (6 еп.)
  • „Превъзходство на българското оръжие“ (7 еп.)
  • „Последните години“ (8 еп.)
  • „Личността на гения“ (9 еп.)
  • „Владетелска идеология“ (10 еп.)
  • „Историческа равносметка“ (11 еп.)

2016

 • Петър Стоянович, Модератор на младежка научна среща на Сдружение „Българска история“, София Арт Хол, 15 декември 2016 г.
 • Александър Гребенаров, Представяне на книгата „Натанаил. Митрополит Охридски и Пловдивски. Жизнеописание”, съставител Илия Пасков. Регионален исторически музей – Пловдив,13 декември 2016 г.
 • Румяна Първанова, Участие в честване „150-години от рождението на видния дарител на БАН А. Ляпчев“, Големия салон на БАН, 12 декември 2016 г.
 • Александър Гребенаров, Представяне на книгата „Климент Охридски и началото на българската литература”, автор Вася Велинова. Охрид, Република Македония, 8 декември 2016 г.
 • Георги Георгиев, Представяне на книгата „Отиваха юнаците, отиваха. Петдесет и трети резервен пехотен полк през Първата световна война 1915–1918”, автор Ангел Джонев. Заседателна зала на Община Дупница, 17 ноември 2016 г.
 • Димитър Христов, Участие в документална филмова продукция с работно заглавие „Българското книжовно дружество (1869-1911)“, Българска академия на науките, 17 ноември 2016 г.
 • Александър Гребенаров, Представяне на книгата „Погромът в Босилеградско 15–16 май 1917 г.”, автор Ангел Джонев. Читалище „Славянска беседа”, София, 18 октомври 2016
 • Александър Гребенаров, Представяне на документалния сборник „Освобождението на българи от Вардарска Македония – военнопленници от бившата югославска армия през Втората световна война”, съставители М. Михов и Ал. Гребенаров, Военен клуб, София, 20 юни 2016 г.
 • Александър Гребенаров, Лектория на тема „70 години от погрома над дейци на ВМРО”, Македонски дом, София, 8 юни 2016 г.
 • Стефка Първева, Представяне на книгата на доц. д-р Румен Ковачев “Опис на Видинския санджак от първата четвърт на ХVІ век”, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, 20 май 2016 г.
 • Илия Тодев, Лекция за Априлското въстание пред клуб „Спектър”, Стопански факултет, СУ “Св. Кл. Охридски”, 12 май 2016 г.
 • Румяна Първанова, Росица Стоянова, Презентация на книгата „История на БАН”, част 1 (1869-1947). Ред. И. Тодев, С., 2015, Големия салон на БАН, 8 март 2016 г.
 • Александър Гребенаров, Представяне на книгата „Поморавието и Понишавието сред лъжливите исторически пътепоказатели по Виа Милитарис”, автор Владо Русков. Военен клуб, София, 29 февруари 2016 г.
 • Илия Тодев, Лекция пред обществеността в Ловеч по повод 143-годишнина от гибелта на Васил Левски, Ловеч, 18 февруари 2016 г.

2015

 • Илия Тодев, Участие в представянето на книгата на Бистра Цветкова „Село Смилево в национално – революционното движение”, ІІ изд. С., 2015, Централен военен клуб, София, 2 ноември 2015 г.
 • Кирил Ненов, Участие в организирането на изложба „България в западноевропейската картография (XIII–XV век)”, Централно фоайе на Народната библиотека „Иван Вазов” – Пловдив, 5 октомври – 2015 г.
 • Илия Тодев, Слово на Националното тракийско поклонение „Ден на тракийската памет“, Маджарово, 3 октомври 2015 г.
 • Илия Тодев, Стефан Димитров, Участие в представяне на книгата „По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Лъжа”, ред. Е. Алекова, С., 2015, Свиленград, 30 септември 2015 г.
 • Любомила Соленкова, Изказване при представяне на книгата на Райна Каблешкова „Сто видни копривщенци“, Копривщица, 28 юли 2015 г.
 • Росица Стоянова, Участие в представяне – дебат на сборника “Благодетели и благотворителност в България – между възхвалата и отрицанието 1879 – 1951”. Документи. С., 2015 и експозе на тема: „Законодателството, регламентиращо дарителството и благотворителността в България в края на ХІХ до средата на ХХ в.”, София, Народно събрание на Република България, 20 юли 2015 г.
 • Илия Тодев, Кръстю Йорданов, Стефан Димитров, Участие в представяне на книгата „По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Лъжа”, ред. Е. Алекова, С., 2015, Плевен, 8 юни 2015 г.
 • Илия Тодев, Димитър Христов, Кръстю Йорданов, Стефан Димитров, Представяне на книгата „По пътя на труповете от Плевен до Бристол. Лъжа”, ред. Е. Алекова, С., 2015, София, Народно събрание на Република България,13 май 2015 г.
 • Илия Тодев, Слово при презентацията на нова книга на Кузман Шапкарев, Градска библиотека, София, 18 март 2015 г.
 • Стефан Димитров, Публична лекция на тема: Demographic characteristics and economic activity of the population in the south-eastern part of the Balkans during the Ottoman period (15th – 16th century), изнесена в Американския Научен Център – София (American Research Center – Sofia), 10 февруари 2015 г.
 • Росица Стоянова (заедно с Цв. Величкова – НА-БАН), автор, идеен проект, подбор на материалите – Изложба „Благодетели и дарителство в България”.
  Изложбата е експонирана в:  

  • Галерия „Средец” на Министерство на културата, януари 2014 г.
  • БАН, 31 март – 13 април 2014 г.
  • Регионален музей Пловдив, 24 февруари – 14 март 2014 г.
  • ДА-Пазарджик, юли 2014 г.
  • Дом Витгенщайн, Виена, 11 юли – декември 2014
  • В залата на фонд „13 века България” в Трявна, 10 юли – 10 август 2015 г.
  • В сградата на Народното събрание, 20 юли 2015.
 • Георги Марков, 40 лекции по нова история в училища и читалища по покана от кметовете на столицата и областните центрове.

2014

 • Росица Стоянова, Филантропията. Начин на употреба. Годишната конференция на Български дарителски форум, София, 11 декември 2014.
 • Володя Милачков, Добруджанският химн и неговите създатели” – лекция в гр. Добрич, Дом-паметник „Йордан Йовков“, 18 септември 2014 г.
 • Антоанета Кирилова, Интервю за „1872 – документален филм, посветен на последните месеци от живота на Васил Левски”, юни 2014 г.
 • Димитър Христов, Участие в организирането на изложба: “БАН – духовен център на България”. Изложбата е посветена на 145-годишнината на БАН, София, градинката пред “Кристал”, открита на 6 юни 2014 г.
 • Презентация на книги и изложба-базар „Академичната историческа книга в България и Унгария, 2009-2014 г.”, Организатори: Институт за исторически изследвания при БАН (секция ПИНИ), Унгарски културен институт в София. Модератор П. Пейковска (П. Пейковска, Представяне на книгата “Regions, Borders, Societies, Identities in Central and Southeast Europe, 17th – 21st Centuries”. Collected Studies. Eds. P. Peykovska, G. Demeter. Sofia-Budapest, 2013, 275 pр.), София, 20 май 2014 г.
 • Георги Марков, 25 лекции за 100 годишнината от Балканските войни в училища и читалища.
 • Росица Стоянова, Участие в национален дебат“Какво знаем и какво не знаем за дарителството в Пловдив днес”, Пловдив, 11 март 2014 г.
 • Любомила Соленкова, Лекция на тема: „Заселването и устройването на бежанците от Македония в западните покрайнини на София (1920-1948)“ – клуб „Минало и памет“, 45 ОС „Константин Величков“, София, 2014 г.

2013

 • Росица Стоянова, Лекция пред Харвард клуб-България на тема „Социални аспекти на дарителството в България”, Зала „Сохо”, София, 20 ноември 2013 г.
 • Стефан Димитров, Организиране и провеждане на изложба „Бит и култура на тракийските бежанци”, Общински исторически музей – Свиленград, 1 октомври 2013 г.
 • Олга Тодорова, Участие в представянето на документалния двутомник „Депортирането на евреите от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот, март 1943 г.“ Съст. и обща ред. Н. Данова и Р. Аврамов. С., 2013, Галерия „Академика”, 26 юли 2013 г.
 • Димитър Христов, Публична лекция пред студенти от ИФ на СУ – „Иван Снегаров – живот и историописно творчество”, 6 юни 2013 г.
 • Антоанета Кирилова, Публична лекция пред студенти в „Клуб 28”, СУ – „Руският вицеконсул в Пловдив Найден Геров между Русия и Османската империя в подкрепа на движението за национална просвета (1857-1877)“, 4 юни 2013 г.
 • Любомила Соленкова, Публична лекция пред студенти от ИФ на СУ – „Проф. Христо Гандев – житейски път и научно наследство”, 30 май 2013 г.
 • Елена Хаджиниколова, Представяне на книгата на проф. Николай Червенков и Иван Думиника” Тараклии 200 лет”, аулата на Софийския университет, 24 май 2013 г.
 • Росица Стоянова, Лекция пред бивши възпитаници на американски университети на тема „Благотворителност и дарителство в България”, Фонд „13 века България”, 16 май 2013 г.
 • Олга Тодорова, Участие в представянето на сборника „Българското възрожденско общество: Проблеми, борби и постижения. Сборник в чест на доц. д-р Огняна Маждракова. Акад. Изд. „Проф. Марин Дринов”. С., 2012 (2013)” в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, 14 март 2013 г.
 • Стефан Димитров, Организиране и провеждане на изложба „100 години от превземането на Одринската крепост”, Общински исторически музей – Свиленград, 13 март 2013 г.
 • Александър Гребенаров, Изложба „Илинден – Преображение – Кръстовден – 1903” (32 табла). Изложбата е на Държавна агенция „Архиви”, ИИстИ-БАН и Столична община и е представена в София, Сливен, Благоевград.
 • Александър Гребенаров, „100 години от Балканските войни” (12 табла). Изложбата е на ИИстИ – БАН.
 • Володя Милачков, Участие в организиране на фотоизложба и изложба на книги, съпътстващи международната научна конференция „100 години от Балканските войни. Извори и документи”, организирана от Института за исторически изследвания към БАН по ПРОЕКТ BG051PO001-3.3.06-0058 „България – извори и документи”.
 • Володя Милачков, Участие в организиране на фотоизложба и изложба на книги по повод 90-годишнината на Македонския научен институт в НБКМ.

2012

 • Стефка Първева, Лекция „Щрихи към икономическия и социалния профил на обръщенците в исляма в Одринско през ХVІІ в.“, СУ „Св. Кл. Охридски”, Ист. факултет, лекция пред „Клуб 28”, 13 ноември 2012 г.
 • Илия Тодев, Слово на тържество, организирано от Столична община по случай 175-годишнината от рождението на Левски, София, Борисова градина, 18 юли 2012 г.
 • Илия Тодев, Представяне на том ІХ от многотомната „История на България” (МИБ), София, НБКМ, 26 юни 2012 г.
 • Олга Тодорова, Лекция „Фамилията Милинген и българите през третата четвърт на ХІХ век”, СУ „Св. Кл. Охридски”, Ист. факултет, лекция пред „Клуб 28”, 10 май 2012 г.
 • Румяна Конева, Изложба „България в Европа”, посветена на 150-годишнината от рождението на проф. Иван Шишманов, на 80-годишнината от Паневропейската идея, на 50-годишнината на Славянския семинар във Фрайбург (Германия) – 25 табла, автор, идеен проект и подбор на материалите (на български, немски и английски).
  Изложбата бе представена досега:
  • 26 април 2012 г. в Йена, Германия, Сенатната зала на Йенския университет
  • 15 май 2012 г. в Централното фоайе на СУ „Климент Охридски”
  • 23 май 2012 г. в Северното фоайе на НС
  • 04 май 2012 г. в Централното фоайе на БАН
  • 22 юни 2012 г. във фоайето на Народния театър „Иван Вазов” и е експонирана до днес
  • 26 юни 2012 г. в ПАСЕ, Страсбург – Франция
  • 05 септември 2012 г. в Брюксел, Белгия – Съвет за регионално развите. Представяне и на филма „Преди началото”
  • Септември – декември 2012 г. в Свищов, Варна, Фрайбург, Берлин, Бургас http://www.kompasbg.com/index.php?option=com_content&task=view&id=19237&Itemid=27