Заключителна кръгла маса

На 1 юли 2020 г. при спазване на всички санитарни изисквания в Института за исторически изследвания се състоя  Заключителна кръгла маса със задочно международно участие:

„Войните на ХХ век – нови подходи, нови интерпретации,
нови митове – поглед от ХХІ век“

Тя е част от проекта на Института за Исторически изследвания и Института по славяноведение, финансиран от Фонд „Научни изследвания – МОН и Российский фонд „Фундаментальных исследований“ „Русия, България, Балканите. Проблеми на войната и мира ХVІІІ-ХХІ век (митове и действителност)“. Виж програма на кръглата маса.