Международна конференция „Залезът на Балканското Средновековие“

На 22–23 октомври 2021 г. се проведе международната онлайн конференция „Залезът на Балканското Средновековие“, организирана от секцията „Средновековна история“ към Института за исторически изследвания – БАН, катедрата „История на Византия“ към Философския факултет на Белградския университет и Архива
на Сръбската православна църква по случай 650 години от смъртта на царете Йоан Александър и Стефан Урош V и от битката при Черномен. Виж Програма на конференцията.

On the 22nd and 23rd of October 2021 the international online conference “The Sunset of the Balkan Middle Ages” was held, organized by the Department of Medieval History at the Bulgarian Academy of Sciences, the Chair for Byzantine Studies of the Faculty of Philosophy – University of Belgrade and the Archive of the Serbian Orthodox Church on the occasion of the 650th anniversary of the deaths of the Bulgarian emperor John Alexander and Serbian emperor Stephen Uroš V, and the battle at Chernomen. See the Conference Programme.