Издания на българо-унгарската историческа комисия

PUBLICATIONS OF THE BULGARIAN-HUNGARIAN HISTORY COMMISSION

ИЗДАНИЯ НА БЪЛГАРО-УНГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА КОМИСИЯ

A BOLGÁR-MAGYAR TÖRTÉNÉSZ VEGYES BIZOTTSÁG KIADVÁNYAI

Международна книжна поредица (ISSN 2535-0757), подготвяна и издавана съвместно от Българо-унгарската историческа комисия при Института за исторически изследвания – БАН и Института за история към Изследователския център по хуманитаристика – УАН. Създадена е през 2017 г. с цел да представя резултатите от изследователската работа на учени, изучаващи (общото) историческо/то минало на България и Унгария в контекста на икономическите, социалните, културните и демографските процеси в Централна и Югоизточна Европа.

Повече вж. тук >