Историческо бъдеще

Списание за исторически и интердисциплинарни изследвания. Излиза два пъти в годината. Публикува материали, които поставят под въпрос остарели интерпретации, търсят нови измерения на вече изследвани аспекти от историята, организират по нов начин събития и факти, провокират полемика и дискусии.

Директор

Петя Димитрова, д-р, доц. в Институт за исторически изследвания към БАН

Редколегия

Виолина Атанасова, д-р, доц. в Институт за исторически изследвания към БАН
Калина Пеева, д-р, гл. асист. в Институт за балканистика с Център по тракология към БАН
Николай Поппетров, асист. в Институт за исторически изследвания към БАН
Асен Кожухаров, д-р, доц. във Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, Варна
Пенка Данова, д-р, доц. в Институт за балканистика с Център по тракология към БАН
Неделко Радосавлевич, д-р, ст. н.с. в Исторически институт, Белград
Искра Шварц, д-р, доц. в Институт по история на Виенски университет

Научни консултанти

Васил Гюзелев, д.и.н., академик
Константин Косев, д.и.н., академик

CEEOL

РИНЦ