ИЗУЧАВАНЕТО НА СВЕТОВНАТА ИСТОРИЯ И БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЧЕСКА НАУКА

На 5 и 6 октомври 2021 г. в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН, а също и в ZOOM, се проведе научна конференция „Изучаването на световната история и българската историческа наука“ по повод 40-годишнината от основаването на секция „История на света и международните отношения в ново и най-ново време“ в ИИстИ. Във форума взеха участие учени от различни институти на БАН и университети в страната. Виж Програма на конференцията.