Договори и споразумения

2018 г.

Споразумение за сътрудничество между Института за исторически изследвания при БАН и Народна библиотека „П. Р. Славейков“ – гр. Велико Търново

Договор за сътрудничество с Института по история на Украйна на Националната академия на науките на Украйна

2016 г.

Рамков договор с Регионален исторически музей – Пазарджик

Рамков договор с Исторически музей – Чипровци

2015 г.

Споразумение за сътрудничество с Регионален исторически музей – Кюстендил

Споразумение за сътрудничество с Папския комитет за исторически науки – Ватикана

Договор за сътрудничество с Висше военно училище „Н. Й. Вапцаров“ – Варна

Договор за сътрудничество с ИКИТ-БАН

Рамков догорор за сътрудничество с УниБИТ