Администрация и библиотека

АДМИНИСТРАЦИЯ:

Недка Джарова – главен счетоводител
тел. 02 / 979 29 20

Надежда Митева – касиер
тел. 02  / 979 29 20

Аделина Константинова – завеждащ „Човешки ресурси“
тел. 02  / 979 63 84

Живка Динкова – финансов контрольор

Росица Георгиева – секретар

Ивайло Начевски – системен администратор

Бойко Киряков − предпечат

БИБЛИОТЕКА:

Десислава Илиева – главен библиотекар
Юлияна Николова – методист библиотекар