Ръководство

ДИРЕКТОР:
проф. д-р Даниел Вачков
e-mail: daniel(dot)vatchkov(at)ihist(dot)bas(dot)bg
тел.: 02 870 21 91

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:
изпълняващ длъжността – доц. д-р Надя Филипова
e-mail: nadyafd(at)abv(dot)bg

ПОМОЩНИК ДИРЕКТОР
по административно-стопанските въпроси
гл. ас. д-р Володя Милачков
e-mail: vodomil(at)abv(dot)bg
тел.: 02 979 29 09