„Квадратурата на окръжността“. Различията между Австро-Унгария и Германия относно България (1913-1914 г.)

Институтът за исторически изследвания – БАН организира на 23 април 2019 г. от лекция на доц. д-р Владимир Златарски – „Квадратурата на окръжността“. Различията между Австро-Унгария и Германия относно България (1913-1914 г.)“

Събитието се проведе в Големия салон на Института за исторически изследвания – БАН.


В пълно противоречие с масовата представа, отношенията между Германия и Австро-Унгария в навечерието на Първата световна война са лишени от всякаква хармония. Докато опитната в балканските дела Виена настоява за нова балканска политика, в Берлин робуват на идеалистични схващания, встрани от реалната политика. Разнопосочността се вижда особено ясно в последната предвоенна година в политиката на двете страни по отношения на България. Лекцията ще представи основните линии на двете тези в сложната обстановка на предвоенна Европа и ще опита да даде отговор на въпроса кой се е показал прав във времето.