Конкурс за директор

Във връзка с обявения от УС на БАН конкурс за заемане на длъжността директор на Института за исторически изследвания Ви информираме, че в законовия срок (4 януари 2022 г.) документи е подал проф. д-р Даниел Вачков. По-долу са публикувани Автобиография на кандидата и програмата му за управление и развитие на академичното звено.

Релевантни документи:

Научна автобиография на проф. д-р Даниел Вачков;
Програма за управление и развитие на ИИстИ-БАН за периода 2022-2026 г.;
Правила за провеждане на избор на директори на самостоятелни звена на БАН