Научна конференция„Източен въпрос – Български въпрос – Македонски въпрос“

На 19 април 2022 г. във Варна се проведе научна конференция „Източен въпрос – Български въпрос – Македонски въпрос“, на която Институтът за исторически изследвания е съорганизатор. По време на научния форум бяха обсъдени и дискутирани различни аспекти от Източната криза, възникването на Българския национален въпрос и първоначалното развитие на Македонския въпрос. Конференцията се проведе с участие на учени и преподаватели от Института за исторически изследвания – БАН, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, Македонския научен институт. От страна на ИИстИ с доклади участваха: доц. д-р Пламен Божинов, доц. д-р Георги Н. Георгиев, доц. д-р Слави Славов и Николай Поппетров. Виж програма на конференцията.