Научна конференция „Българският Илинден (1903) – 120 години от Илинденско-Преображенското въстание“

Научна конференция „Българският Илинден (1903)“, посветена на 120 години от Илинденско-Преображенското въстание“ се проведе на 22 април 2023 г. във Варна. Организатори на форума бяха Институтът за исторически изследвания при БАН, Македонското културно-просветно дружество „Гоце Делчев“ – Варна и Македонският научен институт – София. В конференцията взеха участие учени от Института за исторически изследвания – БАН, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Шуменския университет „ Епископ Константин Преславски“, Нов български университет, Тракийския научен институт – филиал Варна, Македонски научен институт – София, регионални музеи и архиви в страната. Виж Програма на конференцията.