Национална научна конференция: „СТОПАНСКАТА КУЛТУРА НА БЪЛГАРИТЕ И ПРИМЕРЪТ НА ГАБРОВЦИ ПРЕЗ ХІХ –ХХІ ВЕК“

На 28 и 29 април 2022 г. в Габрово се проведе научна конференция, организирана от Регионалния исторически музей – Габрово и Института за исторически изследвания – Българската академия на науките. Научен ръководител на конференцията бе проф. д-р Илияна Марчева от Института. Поводът бе отбелязването на 140 години от основаването на първата вълненотекстилна фабрика на Иван Калпазанов в Габрово, както и активната музейна дейност в Габровския край.

Във форума, станал вече традиционен за двете институции през годините, с доклади и съобщения вземаха участие 30 изследователи, както от Института, така и от регионалните исторически музеи в страната и ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. От страна на Института с доклади участваха проф. д-р Илияна Марчева, доц. д-р Надя Филипова, доц. д-р Асен Джонев, гл. ас. д-р Ирина Григорова, гл. ас. д-р Ивайло Найденов, ас. д-р Сия Никифорова, ас. д-р Веселина Узунова, редовен докторант Анелия Кесарева. Виж програмата на конференцията тук.

В рамките на конференцията бе представен и „Летопис на историческия музей – Габрово“, дело на музейните работници Катя Гечева-Стоянова и Росен Йосифов, издаден от авторитетното издателство „Фабер“ през 2022 г. Виж Програма на конференцията.